nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.12.2012 Twee miljoen euro voor onderzoek naar betere stallen

Vlaams minister-president Kris Peeters voorziet twee miljoen euro voor investeringen in praktijkgericht onderzoek in verband met dierenwelzijn en milieuverbetering in de pluimvee- en varkenshouderij. Peeters spreekt van ondersteuning voor “de toekomstige keuzes omtrent stalinrichting zodat de consument blijvend kan beschikken over een kwaliteitsvol en duurzaam product”.

Deze steun kadert in een jaarlijkse oproep voor investeringsprojecten in praktijkgericht onderzoek. “De landbouwsector heeft aandacht voor de milieuproblematiek en voor dierenwelzijn. Via deze investeringssteun in praktijkgerichte onderzoeksinfrastructuur wordt de dierlijke sector ondersteund bij de toekomstige keuze van stalinrichting en de kosten die hieraan verbonden zijn”, motiveert Kris Peeters.

Landbouwers hebben de laatste jaren zwaar geïnvesteerd in nieuwe bouwconcepten en de aanpassing van hun productiefaciliteiten met het oog op de verbetering van het dierenwelzijn, de beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen en -gassen, de vermindering van het energieverbruik en de verbetering van het leefmilieu in het algemeen.

Deze investeringen en kosten wegen zwaar door op de rendabiliteit van het landbouwbedrijf. Praktijkgericht onderzoek moet uitwijzen hoe de verschillende systemen en nieuwe technologieën op de beste manier in de bedrijfsvoering kunnen worden ingezet en de rendabiliteit van het landbouwbedrijf op de lange termijn kan worden verzekerd.

Er wordt 1.878.400 euro toegekend aan het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel voor de investering in nieuwe leghennen- en vleeskuikenstallen, die worden uitgerust met de nieuwste huisvestingssystemen en klimaatgestuurde afdelingen. Het Houtlands Instituut voor Onderwijstechnologie in Torhout krijgt 121.265 euro voor de uitrusting van de zeugenstal, biggenbatterij en onderzoekslokalen met de best beschikbare technieken.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Proefbedrijf Pluimveehouderij

Volg VILT ook via