nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.12.2007 VIB vraagt veldproef aan voor gewijzigde populieren

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) vraagt bij de FOD Leefmilieu toestemming voor een veldproef voor het testen van genetisch gewijzigde populieren. Laboratoriumproeven hebben uitgewezen dat de gewijzigde houtsamenstelling deze bomen beter geschikt maakt voor de productie van bio-ethanol. De veldproef moet nagaan of dit ook in praktijkomstandigheden het geval is. Sinds 2003 heeft in ons land geen enkele ggo-veldproef meer plaatsgevonden.

De wetenschappers van het VIB bestuderen gewassen die efficiënter biobrandstof produceren en niet concurreren met voedingsgewassen. "Populier maakt een goede kans om te slagen als efficiënte biobrandstofproducent", zegt woordvoerder René Custers. "Door de cellulose in hout af te breken tot glucose, ontstaat hieruit na fermentatie ethanol. Alleen wordt de omzetting van cellulose naar glucose erg bemoeilijkt door de aanwezige lignine in het hout. Onze onderzoekers hebben gewijzigde populieren met een verlaagd lignine-gehalte ontwikkeld".

Laboratoriumproeven geven aan dat deze bomen tot tweemaal meer glucose vrijgeven bij biochemische afbraaktesten. "De laboratorium- en serreresultaten zijn beloftevol, maar hebben slechts een beperkte waarde. Echte buitenomstandigheden zijn de ultieme test voor de populieren", aldus Custers. Bij de FOD Leefmilieu werd een aanvraag ingediend voor een veldproef. Volgens de geldende procedure moet die binnen een termijn van negentig dagen beantwoord worden.

"Mogelijk zal de Bioveiligheidsraad bijkomende informatie opvragen, maar we verwachten dat we uiterlijk eind februari of in de loop van maart een antwoord krijgen", zegt de VIB-woordvoerder. Of de kans groot is dat de gewijzigde populieren groen licht krijgen? "Het zou me verbazen indien we geen goedkeuring krijgen. In de populieren wordt gewoon een gen onderdrukt dat betrokken is bij de productie van lignine. Een dergelijk effect zou zich ook via een mutatie in de natuur kunnen voordoen".

Bovendien bloeien de bomen niet tijdens de korte omloopvegetatie. Door regelmatig de takken te oogsten, worden deze niet ouder dan drie jaar, terwijl bloei pas optreedt na vijf tot acht jaar. Hierdoor is er geen verspreiding van plantenmateriaal naar de omgeving via bloeiwijzen mogelijk en wordt de veldproef biologisch ingeperkt. "We moeten alleen opletten voor worteluitlopers, maar die zijn makkelijk te bestrijden", luidt het.

De FOD Leefmilieu start donderdag met een publieksconsultatie over de aanvraag. Ook de stad Gent zal via een consultatie opmerkingen bundelen om die vervolgens door te spelen naar het federale beleidsniveau. Voor bestuurlijk immobilisme vrezen ze bij het VIB niet meteen. "Een regering van lopende zaken mag de veldproef wel degelijk goedkeuren", besluit Custers.(KS)

Meer informatie: Iedereen met vragen over de aanvraag van de ggo-veldproef kan die stellen aan het //vib@vib.be<\/a>'); //]]> >Vlaams Instituut voor Biotechnologie

Lees ook: geVILT: Wout Boerjan (VIB): "Gent blijft wereldtop in groene biotechnologie"

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via