nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.08.2012 VN en G20 plannen spoedconferentie over voedselcrisis

De G20 en Verenigde Naties plannen voor september of oktober een spoedconferentie over een mogelijke voedselcrisis. Het zou de eerste keer zijn dat een “Rapid Response Forum” (RRF) wordt ingesteld. Dit is een initiatief bedoeld om al in een zeer vroeg stadium bij oplopende voedselprijzen afspraken te maken over hulpprogramma’s voor arme, netto voedselimporterende landen en het openhouden van de handel.

Het RFF is onderdeel van een nog grotendeels op te zetten en vooral door Frankrijk gewenst wereldwijd agrarisch informatiesysteem. In het seizoen 2007-2008 braken in ontwikkelingslanden voedselrellen uit toen de prijs voor granen door extreme droogte in Rusland en Oekraïne opliep. De G20, een groep van economisch belangrijke landen, stelde later vast dat het instellen van exportbeperkingen en het opkopen van grote hoeveelheden om voorraden op te bouwen door enkele landen de situatie verergerde.

De VN zal de conferentie mogelijk gebruiken om opnieuw bij de VS te pleiten voor het terugbrengen van de bijmengplicht voor bio-ethanol. De Wereldvoedsel- en landbouworganisatie van de VN heeft eerder al gevraagd om de productie van bio-ethanol uit maïs stop te zetten. Op die manier zou er rust kunnen komen op de markt en zou een groter deel van de oogst aangewend kunnen worden om mensen en dieren te voeden.

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via