nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.01.2010 Vakbonden AB InBev pikken tijdelijke werkloosheid niet

De vakbonden bij AB InBev eisen dat de directie de invoering van de tijdelijke werkloosheid intrekt. De directie nam die maatregel woensdag omdat de productie in de verschillende brouwerijen door de blokkades stilgevallen is. De poorten van de fabrieken werden gesloten, maar de werknemers hebben die kettingen opnieuw verbroken.

"Ze kunnen geen tijdelijke werkloosheid inroepen omdat de RVA dit niet erkent. De werkgever moet het arbeidscontract met de werknemers honoreren en de lonen gewoon uitbetalen. Als de directie niet op onze eis ingaat, komen we vrijdag ook niet naar de nieuwe verzoeningsvergadering waarop ze ons hebben uitgenodigd", aldus vakbondssecretaris Luc Gysemberg (ACV).

"De directie van de Leuvense brouwerij is bereid de tijdelijke werkloosheid op te heffen en terug lonen te betalen als de werknemers opnieuw aan het werk kunnen gaan. Dit is enkel mogelijk als de vakbonden toelaten dat er bier uit de brouwerij wordt weggevoerd en grondstoffen en verpakkingsmateriaal worden binnengebracht", stelt AB InBev-woordvoerster Karen Couck.

Couck reageert daarmee op het syndicale voorstel om producten in de brouwerij binnen te laten in ruil voor de betaling van de lonen. "Dit heeft geen zin omdat onze stocks in de brouwerij momenteel overvol zijn. We kunnen pas terug produceren als er eerst producten worden weggevoerd. Dat moet eerst gebeuren", aldus Couck. Zij ontkent overigens dat er in Jupille hierover wel al een compromis zou bereikt zijn.

Minister van Werk Joëlle Milquet roept alle partijen in het sociaal conflict van AB InBev op de dialoog te hervatten teneinde zo snel mogelijk een akkoord te sluiten. Donderdag om 9 uur vergadert in Brussel het verzoeningsbureau van het paritair comité over de kwestie. Een dergelijk bureau wordt geleid door een sociaal bemiddelaar en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties.

"Onze nationale syndicale vertegenwoordigers in dit verzoeningsbureau zullen eerst vragen dat de AB InBev-directie de lonen voor woensdag toch betaalt. Indien zij dit weigert, nemen wij niet deel aan deze gesprekken. We gaan donderdag wel met een delegatie naar Brussel en houden ons in de omgeving op. Enkel na een toezegging over de uitbetaling van de lonen komen wij ter plaatse", aldus de Leuvense ACV-hoofddelegee Alex Vancauwenberg.

Qua Jupiler, Stella Artois en Hoegaarden ligt de horeca momenteel droog. "Het vat is af, de bevoorrading door de handelaars is gestopt", zo zegt Luc De Bauw van Horeca Vlaanderen. De federatie wenst zich niet uit te spreken over het sociaal conflict bij AB InBev, maar hoopt dat de situatie zich zo snel mogelijk normaliseert.

Bron: Belga

Volg VILT ook via