nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.02.2014 Vegetarisch dieet verkleint waterverbruik aanzienlijk

Minder of geen vlees eten zou de Europese watervoetafdruk aanzienlijk kunnen verkleinen. Dat blijkt uit een Nederlands-Italiaanse studie in opdracht van de Europese Commissie. Ook het terugdringen van de suiker- en oliënconsumptie maakt ons waterverbruik duurzamer. De productie van landbouwproducten is goed voor 89 procent van de Europese watervoetafdruk.

Nederlandse en Italiaanse onderzoekers gingen na in welke mate een aangepast dieet kan bijdragen tot het duurzaam omspringen met water. Wereldwijd blijft de consumptie stijgen en dus is het volgens het onderzoek cruciaal dat we zo spaarzaam mogelijk omgaan met watervoorraden. In de wetenschap dat 89 procent van onze 'watervoetafdruk' naar de productie van landbouwproducten gaat, heeft ons dieet een grote impact op de hoeveelheid water die per capita wordt verbruikt.

Voor het onderzoek werd Europa in vier regio’s onderverdeeld volgens de verschillende diëten: het noorden (Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Litouwen, Letland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk), het oosten (Tsjechië, Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slovakije), het westen (Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland) en het zuiden (Kroatië, Cyprus, Griekenland, Italië, Malta, Portugal, Slovenië en Spanje).

De watervoetafdruk werd op drie verschillende manieren berekend: het huidige dieet (gebaseerd op nationale voedingsstatistieken van 1996-2005), een 'gezond' dieet, met een verminderde inname van suiker en oliën, en een vegetarisch dieet. Uit de resultaten blijkt dat het vegetarisch dieet de kleinste watervoetafdruk heeft en dat in de vier verschillende regio’s. In de regio's noord en zuid is de watervoetafdruk van het huidige dieet het laagst. Bij het gezonde dieet zou de voetafdruk in het noorden met 3 procent dalen en met 32 procent bij het vegetarisch dieet. In de regio west is dat 26 procent en 41 procent.

In het zuiden lag de watervoetafdruk van het huidige dieet het hoogst, wat volgens de onderzoekers te verklaren is door de hogere temperaturen en de hogere nood aan irrigatietechnieken. Bovendien ligt de vleesconsumptie er met 58,9 kilo per persoon per jaar, wat drie keer hoger is dan de aanbevolen hoeveelheid, erg hoog. Bij het gezonde dieet daalde het waterverbruik er met 30 procent, bij een vegetarisch dieet met 41 procent.

De Oost-Europese landen zijn de kleinste vleeseters. Hun watervoetafdruk daalde dan ook minder spectaculair: met 11 procent bij het gezonde dieet, zonder vlees met 27 procent. De onderzoekers concluderen dat een verminderde consumptie van suiker en oliën, maar vooral minder vlees, de watervoetafdruk in heel Europa aanzienlijk zou kunnen doen dalen. Met visconsumptie werd geen rekening gehouden omdat er onvoldoende cijfermateriaal beschikbaar was, wat volgens de onderzoekers zorgt voor een onderschatting van de huidige watervoetafdruk van voedsel.

Bron: Science for Environment Policy

Volg VILT ook via