nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.05.2011 Vegetarische productnamen misleiden volgens Fenavian

Fenavian, de nationale federatie van vleeswarenfabrikanten, heeft een klacht ingediend bij de FOD Economie vanwege het vermoeden van onrechtmatig gebruik van productnamen die geassocieerd worden met vlees voor voedingsmiddelen die geen vlees bevatten. “Vegetarische alternatieven claimen productnamen als ‘paté’, ‘worst’, ‘salami’ of ‘hamburger’ om zich beter te positioneren”, zegt voorzitter Frans Leroux.

Het betoog van Fenavian is gebaseerd op het feit dat worst, paté, salami, gehakt of andere typische productbenamingen door de consument aanzien worden als vleesproducten en naar de Belgische wetgeving onder de noemer vleesbereidingen vallen. “Vleesproducten worden door de Europese en Belgische wetgeving klaar en duidelijk gedefinieerd”, verklaart de federatie, “en aan deze definities zijn eisen gekoppeld betreffende samenstelling en toegelaten additieven.” Fenavian vindt het belangrijk dat de consument weet wat hij koopt en niet misleid wordt. De organisatie put ook steun uit de op komst zijnde Europese reglementering omtrent voedingsinformatie voor de consument die misleidende voedseletiketten van de markt moet weren.

Daarom acht de organisatie het onwettelijk en misleidend om vegetarische producten op de markt te brengen als vegetarische of ‘veggie’ salami, hamburger of andere productnamen die de consument associeert met het kenmerkende ingrediënt 'vlees'. “Als vegetarische producten hun plaats op de markt willen veroveren, dan mag dit niet gebeuren in strijd met de etiketteringsreglementering en de wetgeving inzake de samenstelling van producten”, meent Leroux. Hij dringt er op aan dat firma’s die dergelijke voedingsmiddelen op de markt brengen niet langer de typische benamingen voor vleesproducten claimen en zich onthouden van een verwijzing naar vlees. 

Als voorbeeld verwijst de organisatie naar ‘surimi’ dat er uitziet als krab, maar niet als zodanig op de markt mag worden gebracht. Fenavian ziet geen verschil met de klacht die het nu zelf formuleert. De federatie van vleeswarenfabrikanten roept daarom de FOD Economie op de nodige initiatieven te nemen om de bescherming van typisch met vlees- en vleesproducten geassocieerde productenbenamingen te doen respecteren en een einde te maken aan het onrechtmatig gebruik van deze benamingen bij voedingsproducten die zijn samengesteld uit vervangende grondstoffen, zowel Europees als nationaal, te stoppen. De huidige handelspraktijken schaden volgens Fenavian de vleeswarenindustrie, zowel financieel als wat hun imago betreft, en maakt de sector slachtoffer van oneerlijke concurrentie.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via