nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.03.2001 Vervoer en slachten schapen toegelaten vanaf middernacht

Vanaf middernacht kunnen er opnieuw schapen en geiten vervoerd en geslacht worden. Het verbod dat enkele weken geleden was ingesteld, loopt maandagnacht af. Bij het vervoeren van schapen en geiten moeten- net zoals voor runderen en varkens- wel strenge voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden.

Minister van landbouw Jaak Gabriëls kondigde op 23 februari een vervoersverbod af voor schapen en geiten tot 19 maart. Die beslissing werd genomen nadat in Groot-Brittannië de eerste haarden van mond- en klauwzeer officieel waren vastgesteld. Enkele dagen later -op 3 maart om precies te zijn- koppelde minister van volksgezondheid Magda Aelvoet aan het vervoers- een totaal slachtverbod af voor schapen, geiten en lammeren.

Maandag om middernacht is het transport en het slachten van schapen en geiten opnieuw toegelaten. Voor het transport gelden dezelfde beperkende maatregelen als voor andere tweehoevigen. Het vervoer kan enkel rechtstreeks van boerderij naar boerderij en van boerderij naar het slachthuis. Dieren van verschillende bedrijven samenbrengen en gezamelijk vervoeren, is verboden. Na elk transport moeten de transportmiddelen grondig worden ontsmet.

In heel België blijft overigens de invoer verboden van levende paarden, runderen, schapen, geiten, varkens of andere tweehoevigen uit of via het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk (waar onlangs ook mond- en klauwzeer werd vastgesteld). Voorts blijft de toegang tot bedrijven waar tweehoevigen worden gehouden (ook kinderboerderijen), verboden voor wie daar eigenlijk niets te zoeken heeft. Personen en voertuigen die er wel binnen moeten (bewoners, leveranciers, dierenartsen...) dienen de ontsmettingsregels te volgen (door ontsmettingsvoetbad stappen, banden en wielen desinfecteren).

Bron: Belga

Volg VILT ook via