nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.10.2012 Verwijderen en inruilen silobanden wordt eenvoudiger

Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege, OVAM en Recytyre hebben met Boerenbond en ABS een overeenkomst ondertekend voor het verwijderen en inruilen van overtollige of beschadigde afvalbanden bij landbouwers. “In de toekomst zullen landbouwers beroep kunnen doen op gespecialiseerde bedrijven, en dit op een betaalbare en eenvoudige manier”, stelt een tevreden Schauvliege.

Landbouwers gebruiken oude autobanden om folies die veevoeder of kuilvoeders afdekken op hun plaats te houden. Na verloop van tijd verweren die banden echter en moeten ze vervangen worden om te vermijden dat de ijzerdraad in de banden de folie doorprikt en in het voeder terechtkomt. Maar het laten weghalen of vervangen door nieuwere exemplaren, was tot nog toe te complex en te duur, zeker voor landbouwers die hun activiteiten stopzetten.

Boerenbond, ABS, OVAM, Recytyre en het kabinet van minister Schauvliege waren dan ook al vele jaren aan het onderhandelen over een mogelijke oplossing, en hebben nu eindelijk een akkoord bereikt. “Door een aanpassing van de wetgeving VLAREMA (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen) en een gezamenlijke inspanning van OVAM en Recytyre om de kostprijs voor de landbouwers te drukken, kunnen landbouwers nu een beroep doen op gespecialiseerde bedrijven om hun silobanden op een wettelijke en betaalbare manier om te ruilen of te verwijderen”, stelt een tevreden Schauvliege tijdens de ondertekening van het akkoord in Dendermonde.

Het akkoord omvat twee systemen. Landbouwers die hun (rundvee)activiteiten stopzetten, of over minder dan 20 runderen beschikken, kunnen bij OVAM een aanvraag indienen voor de inzameling en verwerking van hun silobanden. Daarbij krijgen ze een tussenkomst in de kosten tot maximaal twee derde van de factuur, voor maximaal 500 banden. Zowel OVAM als Recytyre hebben hiervoor een budget uitgetrokken van 1.050.000 euro. Het project start in november van dit jaar en zal aflopen eind december 2015.

Landbouwers die hun activiteiten niet stopzetten, kunnen zich dan weer beroepen op een ruilsysteem. Op eenvoudige aanvraag bij een erkende afvaloperator, kunnen zij hun oude silobanden inruilen voor nieuwe afvalbanden, volgens het 1 tegen 1-principe. De kosten voor deze ruiloperatie zijn evenwel nog steeds ten laste van de landbouwer. Het project zal van start gaan in januari volgend jaar, en zal na verloop van tijd geëvalueerd worden.

Boerenbond en ABS reageren tevreden, al uitten beide landbouworganisaties de hoop dat het systeem van inzameling, zoals het vanaf november geldt voor stoppende bedrijven, in de toekomst zal worden uitgebreid naar nog actieve bedrijven.

Ook Schauvliege zegt tevreden te zijn met het bereikte akkoord. “Ik ben verheugd dat alle betrokken partijen een belangrijke bijdrage willen leveren om het probleem van de afvalbanden op het platteland uit de wereld te helpen. Versleten afvalbanden die niet afgevoerd worden, kunnen er immers toe leiden dat milieuschadelijke stoffen zoals zink in de bodem terechtkomen. Bovendien verstoren ze vaak het landschap. Het nieuwe systeem moet de selectieve inzameling van afvalbanden betaalbaar maken voor de landbouwer en zorgt er tegelijk voor dat afval niet in de natuur of het landschap blijft rondslingeren.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via