nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.08.2013 "Vlaams beleid op goede spoor inzake eiwitten voor vee"

Het aandeel gecertificeerde soja hinkt achterop, zo blijkt uit een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Karlos Callens aan Kris Peeters. Dat is niet zo in ons land, waar alle soja tegen 2015 gecertificeerd is, antwoordt de minister-president. Zijn de lidstaten binnen de EU gemiddeld voor 70 procent van hun behoefte aan plantaardige eiwitten afhankelijk van import, dan is dat in België slechts voor 50 procent het geval.

De wereldwijde vraag naar soja vanuit de veevoederindustrie is de afgelopen tien jaar met zo'n 70 procent toegenomen. Slechts drie procent van de soja is gecertificeerd, wat aanzienlijk minder is dan bij koffie (16%) en palmolie (14%). Open Vld-er Karlos Callens citeert uit een studie van KPMG om Kris Peeters te bevragen over de acties die Vlaanderen onderneemt voor de eiwitvoorziening van zijn veehouderij. “Het Vlaamse beleid zit op het goede spoor”, verzekert de minister-president, “en dit in tegenstelling tot veel andere regio’s in de wereld.”

Samen met Peeters ondertekende de Belgische vereniging van mengvoederfabrikanten (BEMEFA) in 2010 een engagementsverklaring waarin beschreven staat dat men tegen 2015 enkel nog gecertificeerde soja wil gebruiken. Voor het oogstjaar 2012-2013 omvat de invoer van gecertificeerde soja 350.000 ton, een hoeveelheid die zal stijgen tot 600.000 ton in 2015.

Ook het Actieplan voor Alternatieve Eiwitbronnen is voortgevloeid uit die engagementsverklaring. Peeters spreekt van een “dynamisch actieplan”, waarbij getracht wordt om voortdurend in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen en opportuniteiten. Zo schaart Vlaanderen zich achter het voorstel van Oostenrijk om de teelt van eiwitrijke gewassen binnen het nieuwe Europese landbouwbeleid aan te moedigen. “Daarbij zouden we zo ver willen gaan dat deze teelten in aanmerking komen als ecologisch focusgebied”, vertelt Peeters. Vanaf 2015 moeten landbouwers op vijf procent van hun akkerland ecologische doelstellingen nastreven.

Dit jaar is het actieplan halfweg de vooropgestelde looptijd van vijf jaar en is een tussentijdse evaluatie voorzien. Een belangrijke pijler van het plan is sensibilisering en voorlichting om het efficiënt gebruik van eiwit te bevorderen. Mede door de sterk gestegen kosten voor eiwit in veevoeder is dit thema nooit ver weg tijdens voordrachten, studiedagen en demonstratieprojecten.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via