nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.06.2011 "Vlaamse universiteiten massaal betaald door industrie"

De industrie bestelt en betaalt liefst 15,3 procent van het onderzoek aan de Vlaamse universiteiten. Dat is meer dan in gelijk welk ander land ter wereld, blijkt uit een rapport van het interuniversitaire expertisecentrum O&O Monitoring. Het hoge percentage doet vragen rijzen over de onafhankelijkheid van het onderzoek, schrijft De Morgen.

Vlaanderen staat procentueel gezien aan de absolute wereldtop. Nederland of Japan doen het met respectievelijk 6,8 en 2,9 procent stukken slechter. Enkel Duitsland komt met een percentage van nipt 14 procent in de buurt. Zelfs de Verenigde Staten lopen met nog niet eens vijf procent mijlenver achter. Al is daar een kanttekening: Amerikaanse universiteiten krijgen los van dit geld ook nog eens veel giften van de industrie.

Al dat door de industrie gefinancierd onderzoek levert inkomsten op. Universiteiten nemen immers patenten op wat ze ontwikkelen voor de industrie. De K.U.Leuven is wat dat betreft de koploper in Vlaanderen en speelt ook internationaal mee. Wereldwijd doen in absolute cijfers slechts zeven universiteiten het beter. In 2009 leverden patenten de K.U.Leuven 44 miljoen euro op. Het toonaangevende Massachusetts Institute of Technology (MIT) staat op gelijke hoogte. In 2010 stegen de inkomsten tot bijna 52 miljoen euro.

De nauwe band met de industrie is historisch gegroeid, zegt de Leuvense rector Mark Waer, maar er zijn ook redenen waarom de verwevenheid steeds meer toeneemt. "Wij krijgen in vergelijking met andere landen minder geld van de overheid", zegt Paul Van Cauwenberge van de UGent. "We moeten ons dus meer tot de privésector wenden." Maar ook omgekeerd blijkt de industrie steeds vaker de weg te vinden naar de universiteiten omdat eigen labo’s te duur zijn geworden of omdat ze zelf de infrastructuur niet hebben.

Meteen dringt de vraag over onafhankelijkheid zich op. "Als we het niet zouden doen dan zouden we het verwijt krijgen dat we in een ivoren toren zitten", zegt Waer. “Het getuigt van een trieste mentaliteit om dit als iets negatief te zien. Onze economie en werkgelegenheid hangen hier voor een groot deel van af. En wat objectiviteit betreft: wij zijn de meest gecontroleerde instellingen van het land. Elk onderzoek wordt gescreend door een speciale dienst. We moeten álles melden en elke universiteit heeft ter plekke een regeringscommissaris die elke euro controleert."

De Morgen publiceert deze cijfers naar aanleiding van een betoging die Leuvense studenten organiseren op 28 juni tegen het ontslag van K.U.Leuven-onderzoekster Barbara Van Dyck. Zij werd ontslagen omdat ze als woordvoerder van het Field Liberation Movement optrad bij de vernietiging van de ggo-aardappelproef in Wetteren. De K.U.Leuven ontsloeg de vrouw op staande voet omwille “van het gewelddadig verhinderen van de wetenschappelijke ondersteunde mening van de tegenpartij en het moedwillig beschadigen van een door de wetgever goedgekeurd vrij onderzoek”.

Volgens de sympathisanten van de onderzoekster is het ontslag onrechtvaardig en schept het een verontrustend precedent. “De actie is ook een moment om uiting te geven aan een ongenoegen dat al langer leeft onder onderzoekers over de toenemende verwevenheid van universitair onderzoek en industriële belangen en over de marktlogica die de universiteit binnensluipt”, aldus de initiatiefnemers.

Bron: De Morgen/Belga/Het Nieuwsblad

Volg VILT ook via