nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.01.2014 Vlaamse varkenshouders steunen nieuwe fokstructuur

Vlaams landbouwminister Kris Peeters schreef eind vorig jaar alle Vlaamse Piétrainfokkers aan met de vraag of ze bereid zijn mee te stappen in een nieuwe structuur voor de fokkerij van Piétrainvarkens. Een grote meerderheid, goed voor 831 zeugen, blijkt daar positief tegenover te staan, zo meldt de minister-president verheugd.

Om er voor te zorgen dat de Vlaamse Piétrainfokkerij zijn rol als "bron van vernieuwing en kwaliteitsverbetering" van de Vlaamse varkenshouderij optimaal kan blijven spelen, gelooft de minister-president dat een meer professionele aanpak en de nodige investeringen in testbedrijven en een selectiemesterij, noodzakelijk zijn. "Een professionele organisatie en een grote betrokkenheid van de sector moeten garanderen dat de fokkerij een unieke schakel blijft in de creatie van het typisch, Vlaamse varken", aldus Peeters.

Om hoogte te krijgen van het enthousiasme bij de varkenshouders schreef Peeters alle Vlaamse Piétrainfokkers aan met de vraag of ze het zien zitten mee te stappen in een nieuwe fokstructuur. Inmiddels heeft een groot aantal bedrijven positief geantwoord op dit schrijven, zo laat Peeters weten, waardoor nu daadwerkelijk kan worden overgegaan tot de oprichting van deze nieuwe structuur.

Om van een levensvatbare structuur te kunnen spreken, was door de minister-president het halen van een norm van 500 zeugen vooropgesteld. Dat zouden er ondertussen al 831 zijn. De volgende stap is het aanstellen van een projectleider en het samenroepen van de werkgroepen. Door zo snel mogelijk van start te gaan, kan "het momentum voor een verankering van de Vlaamse Piétrain optimaal benut worden" en de Vlaamse Piétrain Fokkerij worden opgericht, aldus nog Peeters.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via