nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.01.2013 Voedselgebrek speelt kwetsbare bijenkolonies parten

Uit een nieuwe studie van het Italiaanse onderzoeksinstituut Opera blijkt onder meer dat het systematisch verdwijnen van geschikte voedselgebieden één van de belangrijkste oorzaken is van de bijensterfte in sommige Europese regio’s. Ook een gebrek aan biodiversiteit en het verkeerd en overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen berokkent het bijenbestand volgens de studie heel wat schade. België scoort slecht.

De Italiaanse denktank Opera publiceerde in 2011 voor het eerst een omvangrijke studie over bijen. Via deze nieuwe publicatie verzamelt het de meest recente en relevante onderzoeksresultaten en maakt het een stand van zaken op. In haar inleiding stelt Opera dat de aandacht voor de bijen de laatste jaren enorm is toegenomen en het besef van de noodzaak om actie te ondernemen ook tot op het beleidsniveau is doorgedrongen.

Eerst en vooral nuanceert de studie de impact van de bijensterfte. Het aantal bijen dat de winter niet overleeft, wordt door de meeste studies als referentiepunt genomen om de ernst van de bijensterfte in te schatten. Aan de hand van cijfers van Prevention of honey bee Colony Losses (COLOSS) en de Wereldvoedselorganisatie (FAO) onderscheidt Opera drie categorieën: kleine verliezen in de bijenkolonies werden er vastgesteld in onder andere Kroatië, Slovakije en Noorwegen; gemiddelde verliezen in Duitsland, Denemarken en Noord-Ierland; en grote verliezen in Ierland, Nederland, Zwitserland en België.

Tijdens de periode 2008-2012 lag de gemiddelde winterbijensterfte tussen 7 en 30 procent. Uit cijfers van 2009 blijkt dat België met 18 procent bijensterfte tot de slechtst scorende categorie behoort. Enkel in Nederland en Ierland lag de bijensterfte in 2009 nog hoger.

De bij wordt geconfronteerd met een hele reeks bedreigingen die naargelang de omstandigheden en de intensiteit de bijenkolonie zwaar kunnen treffen. De varroamijt, Amerikaanse en Europese vuilbroed en de acarinemijt zijn de meest voorkomende en gevaarlijkste ziekten. Verder kan het verkeerd en overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen behoorlijk wat schade aanrichten. Het te selectief kweken van bepaalde bijensoorten heeft dan weer voor een verminderde genetische diversiteit gezorgd en een afname van de ziekteweerstand en de algemene gezondheid van de bijenkolonie.

Een andere belangrijke conclusie gaat over de voedselvoorziening van de bijen. Een gebrek aan geschikte voedselgebieden zou volgens Opera één van de belangrijkste oorzaken zijn van bijensterfte. Bijen hebben niet alleen nood aan hoogwaardige nectar, ze voeden zich bij voorkeur ook met pollen van verschillende planten- en bloemensoorten. Door een gevarieerd dieet ontwikkelen ze een sterk immuunsysteem en voorkomen ze voedseltekorten. Wisselend landgebruik, groene perceelboorden en boslandbouw zouden in dat opzicht een reddingsboei voor de bijen kunnen zijn, aldus Opera.

Eerder deze maand schreef de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA in een rapport dat gewasbeschermingsmiddelen van de groep neonicotinoïden schadelijk zijn voor bijen en riep ook de groene fractie in het Europese Parlement op tot actie om de bijen te beschermen. Begin deze week beloofde de Europese Commissie met evenwichtige maatregelen te komen om het schadelijk effect van gewasbeschermingsmiddelen op het bijenbestand aan te pakken.

Meer info: Bee health in Europe - Facts & Figures 2013

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via