nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.05.2013 "Voorzichtig omspringen met consumptie van rauwe melk"

Het Wetenschappelijk Comité van het federaal Voedselagentschap (FAVV) beschrijft in een advies de risico’s en de baten van de consumptie van rauwe melk van andere dieren dan koeien. In België vormt de besmetting van rauwe geiten- en schapenmelk met humaan pathogene E. coli en Campylobacter spp het grootste risico voor de consument.

In de publicatie formuleert het Wetenschappelijk Comité een advies over de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien, zoals paarden, ezels, schapen, geiten, enzovoort. Ook werd onderzocht in welke mate een hittebehandeling de risico’s verhoogd of verlaagd, zowel vanuit microbiologisch, als biochemisch en nutritioneel oogpunt.

De consumptie van rauwe melk kan een gevaar voor de volksgezondheid zijn, omdat de kans bestaat dat ze besmet is met humaan pathogene micro-organismen. Die kunnen afkomstig zijn van de dieren of van een besmetting uit de omgeving tijdens het verzamelen of bewaren van de melk. Wat België betreft, vormt de besmetting van rauwe geiten- en schapenmelk met humaan pathogene E. coli en Campylobacter spp het grootste risico voor de consument.

Rauwe melk van paarden en ezels houdt veel minder risico in door de hoge microbiologische kwaliteit, in combinatie met een laag totaal kiemgetal. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen, is een hittebehandeling de meest doeltreffende manier om de microbiologische veiligheid van melk te verhogen, zegt het Wetenschappelijk Comité. Sterilisatie of een UHT-behandeling verwijderen alle pathogene micro-organismen of toxines.

Uit een vergelijking van de nutritionele waarden van melk van verschillende diersoorten en van moedermelk, blijkt dat er een grote variatie bestaat wat de samenstelling betreft. Er zijn niet alleen grote verschillen tussen herkauwers en niet-herkauwers, maar ook tussen verschillende dieren binnen eenzelfde groep, en zelfs tussen dieren van hetzelfde ras. Algemeen kan gesteld worden dat melk van herkauwers meer eiwitten, vetten, verzadigde vetzuren en mineralen bevat dan melk van niet-herkauwers. Melk van herkauwers heeft dan weer een lager lactosegehalte.

Ondanks de overeenkomsten met moedermelk, zijn paarden-, ezel-, geitenmelk of melk van andere diersoorten geen volwaardig alternatief voor moedermelk. Voor kinderen jonger dan 1 jaar is het aanbevolen om ofwel moedermelk ofwel commerciële vervangmelk (die onderhevig is aan wettelijke bepalingen en controle) te geven. Voor personen met melkallergie kunnen deze melktypes eventueel wel een alternatief bieden.

Het Wetenschappelijk Comité adviseert voorzichtig om te springen met de consumptie van rauwe melk, in het bijzonder voor de YOPI-groep (jong, oud, zwanger, immunodeficiënt). Ook personen die naar het buitenland reizen, springen best voorzichtig om met de consumptie van rauwe melk. Het Comité raadt aan om rauwe melk te verhitten vooraleer ze te consumeren.

Meer informatie: 'Evaluatie van de risico’s en baten van de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien'

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via