nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.02.2013 "Voorzie voldoende koolstof- en zuurtegraadanalyses"

ALV herinnert eraan dat landbouwers die rechtstreekse inkomenssteun of steun voor agromilieumaatregelen willen ontvangen, voldoende analyseresultaten moeten kunnen voorleggen van bodemzuurtegraad- en bodemkoolstofstalen. Uit de controles van de voorbije jaren blijkt immers dat het ontbreken daarvan één van de meest voorkomende inbreuken is, waardoor heel wat landbouwers een verlaging van hun steun oplopen.

Sinds 1 januari 2005 moeten landbouwers die inkomenssteun of steun voor agromilieumaatregelen willen ontvangen, aan een aantal beheereisen op vlak van onder meer milieu voldoen en hun gronden in een goede landbouw- en milieuconditie houden. Voldoen zij daar niet aan, dan kan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) een verlaging toepassen bij de uitbetaling van de steun.

Concreet moeten landbouwers onder meer de zuurtegraad en het koolstofgehalte van een aantal van hun percelen laten onderzoeken door een erkend laboratorium en de resultaten daarvan kunnen voorleggen bij controle. Die analyses zijn bovendien pas geldig wanneer ze betrekking hebben op een staalname van minder dan 3 jaar oud en uitgevoerd werden door een in dat jaar erkend laboratorium.

Een lijst met erkende laboratoria is terug te vinden op de website van de dienst Land- en Bodembescherming van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Voor 2013 zijn dat er acht: ACMAA, Bodemkundige Dienst van België, Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen, Instituut Koldingen, Justus-Liebig-Labor Rain, LVI Labo L. Iliano, Inagro en deVakgroep Bodembeheer van de Universiteit Gent.

Meer informatie: Erkende laboratoria in de discipline bodem

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via