nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.06.2009 Waalse melkveehouders blokkeren distributiecentra

Sinds zondagavond blokkeren ontevreden Waalse melkveehouders een aantal aankoopcentrales van distributieketens. Met deze acties willen ze protesteren tegen Fedis, de federatie van de distributiesector, de hard discounters en de andere distributeurs over hun toegepaste prijzenpolitiek om de prijs van melk te verlagen. Dat kondigden drie Franstalige landbouwfederaties (FUGEA, FJA en FWA) aan in een persbericht.

De organisaties vragen aan de hard discounters en de andere distributeurs om hun leveranciers van melk en zuivelproducten prijzen te betalen “die een correcte vergoeding inhouden voor het werk van de producenten, maar ook voor de keten (transporteurs, zuivelbedrijven, enz.)”, aldus het persbericht.

Om 21 uur zondagavond hebben leden van de drie organisaties zich verzameld voor de aankoopcentrales van Lidl (in Courcelles) en van Colruyt (in Halle en Gellingen) en vanaf 22 uur zijn ze overgegaan tot een blokkade. Die actie zal alvast tot maandagmiddag duren, zo is vernomen van José Druart van FUGEA. "Mogelijk worden ook acties gehouden aan andere aankoopcentrales", voegde hij er aan toe. De actievoerders zullen enkel de in- en uitgangen van vrachtwagens blokkeren, niet van het personeel.

De Europese melkveehouders klagen al enkele weken over de lage melkprijzen, die voor velen de kostprijs niet dekt. “In België bedraagt de basisaankoopprijs voor de producent 0,18 tot 0,19 euro per liter melk, terwijl de gemiddelde kostprijs zowat 0,33 euro per liter bedraagt, dit zonder vergoeding voor het geleverde werk”, klaagt de FUGEA aan.

De organisatie wijt die crisis in eerste instantie aan de keuzes van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid. “Maar ook de politiek van prijzendruk door de harde discounters, en in mindere mate van de andere distributeurs, is deels verantwoordelijk voor de melkcrisis”, aldus nog de FUGEA.

Colruyt zegt de actie van de melkveehouders te betreuren. “De blokkade betekent een enorme kost voor ons en is totaal onaanvaardbaar in een rechtstaat. Colruyt kan alleen geen oplossing bieden aan dit macro-economisch probleem”, klinkt het in een persbericht. Boeren verklaarden aan de distributieketen dat de logistieke centra minstens 24 uur zullen geblokkeerd zijn, anderen spreken van 8 dagen of “tot de finish”.

De actie van de landbouwers zal Colruyt naar eigen zeggen al gauw miljoenen euro’s kosten. Bovendien verwacht de keten dat er binnen 24 uur in de winkels een totaal gebrek zal zijn aan groenten, fruit, water en frisdrank en binnen 48 uur aan de meeste zuivelproducten en vlees. Hoe langer de actie duurt, hoe hoger de schade zou oplopen.

“De distributiesector wordt al een tijdje geconfronteerd met de acties van boeren”, stelt Colruyt. “De afgelopen weken bezetten 20 tot 50 tractoren af en toe de parking van onze winkels. Ze eisen er melk uit de rekken op om uit te delen aan de klanten. Soms zijn ze tevreden met een palet, soms nemen ze de volledige melkvoorraad van de winkel mee”. De distributieketen betreurt alle acties ten zeerste, zeker omdat het recent al meerdere overlegmomenten heeft gehad met de landbouwsector.

Volgens Colruyt zijn deze acties niets anders dan een overval. “Dit neigt zelfs naar afpersing, diefstal, bedreiging en belemmering van vrije doorgang”. De Halse warenhuisketen is niet tevreden dat de overheid dit zomaar laat gebeuren. “Wat als iedere belangengroep in België het recht in eigen handen neemt? Waar is de rechtsstaat? En de bescherming van mensen en bedrijven? Anderzijds begrijp ik de boeren: de sector heeft het moeilijk, voor velen dreigt een faillissement. Voor hen is het een strijd op leven en dood,” aldus directeur-generaal Luc Rogge.

Colruyt zegt dat de distributiesector weinig kan doen aan het probleem. “Prijsafspraken mogen niet worden gemaakt. De Belgische politici wijzen naar Europa, dat op zijn beurt zich verschuilt achter de principes van de vrije markt in al zijn aspecten. En als er teveel melk is moet volgens Europa de markt zich maar aanpassen. Gevolg is dat de boer vandaag dan maar zelf het recht in eigen handen neemt en het eerste slachtoffer is de distributeur. Het tweede is de klant”, klinkt het ontgoocheld.

Colruyt roept dan ook op om de situatie zeer ernstig te nemen en samen met de boeren tot een oplossing te komen. “Als er echt te veel melk is, hoe kan dit dan worden opgelost? Is het niet zinnig om steun te geven aan heroriëntering? Er is schaarste aan vis. Moeten we dan bijvoorbeeld niet naar aquacultuur of vis-farms? Of nog andere oplossingen. Hoe kunnen de boeren daarbij geholpen worden”?

De warenhuisketen hoopt dat er snel een doorbraak kan komen. “Zowel de landbouwsector, als de meer dan 100.000 mensen in de distributiesector, als iedere burger die zijn bevoorrading van levensmiddelen wil behouden zien, zal er dankbaar voor zijn”, stelt Colruyt.

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via