nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.03.2013 Wallonië spoort gemeenten aan om trekpaard in te zetten

Waals minister van Landbouw Carlo Di Antonio (cdH) heeft een oproep gelanceerd aan de Waalse gemeenten om meer gebruik te maken van trekpaarden bij verschillende taken zoals huisvuilophaling, het maaien van grasbermen, het besproeien van planten, het vervoer van personen, enz. Di Antonio wil daar 10.000 euro voor vrijmaken.

Di Antonio richt zijn oproep in de eerste plaats aan landelijke en semi-landelijke gemeenten. Hij baseert zich voor zijn pleidooi op ervaringen in de provincie Luxemburg in 2009, waar een experiment met trekpaarden volgens hem onder meer aangetoond heeft dat het inzetten van trekpaarden financieel interessant kan zijn terwijl het werk toch op een efficiënte manier gebeurt.

De Waalse minister wil gemeenten die trekpaarden inzetten tot 10.000 euro steun geven als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten de gemeenten opleidingen voorzien en moeten ze het paard op een correcte manier verzorgen en huisvesten. Het dier moet ook minstens drie jaar ten dienste staan van projecten die het algemeen belang dienen.

Het Waalse initiatief is geen primeur. Sinds 2011 worden in Schaarbeek twee trekpaarden gebruikt voor het ophalen van afval. De paarden worden ingezet om een deel van de 800 openbare vuilnisbakken leeg te maken.

Bron: Belga

Volg VILT ook via