nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  


06.03.2013  Wat kost 'vergroening' de Vlaamse boer?

De landbouwadministratie heeft uitgerekend welke impact de in het GLB voorgestelde ‘vergroening’ zou hebben op de 23.779 Vlaamse boeren die een bedrijfstoeslag ontvangen.

Het behoud van blijvend grasland zou in Vlaanderen geen probleem zijn zolang dit geldt op bedrijfs- en niet op perceelsniveau. De verplichting om minimaal drie gewassen te telen, is echter een voorwaarde waar volgens de verzamelaanvraag van 2011 maar zes op de tien boeren aan voldeden. Vooral kleinere bedrijven zouden hierdoor problemen ondervinden, daarom wordt een vrijstelling voorgesteld voor bedrijven kleiner dan vijf of dan drie hectare. Dat geldt overigens alleen voor gangbare bedrijven, want wie biologisch produceert, wordt vrijgesteld van bovenstaande eisen. Ook de definiëring van het begrip ‘gewas’ zal een grote impact hebben. Als de Europese Commissie bijvoorbeeld korrelmaïs en snijmaïs als één teelt beschouwt, kunnen de cijfers nog oplopen.

De derde vergroeningsmaatregel, het aanleggen van 7 % ecologisch focusgebied, baart het meeste zorgen. Voor Vlaanderen zou dat betekenen dat er samen 32.769 hectare focusgebied moet worden aangelegd. Een kwart van onze landbouwers zou geen extra inspanningen moeten leveren, alle anderen wel. Omdat het nog lang niet duidelijk is wat er onder focusgebied wordt verstaan en hoe het focusgebied zich tot de beheerovereenkomsten verhoudt, zijn deze cijfers echter zeer voorlopig.

Info: www.vlaanderen.be/landbouw (> publicaties > Vergroening directe steun: evaluatie wetgevende voorstellen Europese Commissie)

Bron: Landgenoten

Volg VILT ook via