nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.10.2010 Welke impact heeft een stopzetting van de soja-import?

Het Nederlands ministerie van Landbouw voerde een risico-analyse uit naar de impact van een stopzetting van de soja-import uit Noord- en Zuid-Amerika voor de veehouderij en het voedselsysteem. Daaruit blijkt dat de pluimvee- en varkenshouderij het hardst zouden worden getroffen. Consumenten gaan hamsteren en boeren en beleggers zullen meer speculeren. In Europa zal op kleine schaal ondervoeding voorkomen.

Als de soja-import vanuit Noord- en Zuid-Amerika stokt, heeft dit direct gevolgen voor de productie van pluimvee- en varkensvlees, omdat deze productie sterk afhankelijk is van soja. Ook de productie in leghennenbedrijven daalt fors. De rundveeproductie daalt geleidelijker. De prijzen voor varkens- en pluimveevlees stijgen snel, ook een stijging van de eierprijs volgt. Pas na enkele jaren zullen productie en prijs weer op een stabiel niveau zijn.

"Naast de directe gevolgen zullen er ook neveneffecten zijn. Consumenten gaan hamsteren en boeren en beleggers zullen meer speculeren", zegt Wouter van der Weijden van het ministerieplatform Kennis en Samenleving. "Niet vraag en aanbod, maar de prijs wordt sturend. De prijsschokken werken marktontwrichtend."

"In Europa zal op kleine schaal ondervoeding optreden. In de rijke gebieden is door minder verspilling en de omschakeling naar andere producten ondervoeding te voorkomen. Dit geldt niet voor arme steden in met name Oost-Europa", zegt Van der Weijden. Ook in ontwikkelingslanden die voedsel importeren zal ondervoeding toenemen als gevolg van prijsstijgingen.

De sojacrisis zoals beschreven, kan volgens de onderzoekers voorkomen worden door de soja-aanvoer te spreiden over meer exporterende landen of door Europa minder afhankelijk te maken van soja-import.

Bron: Agrarisch Dagblad

Volg VILT ook via