nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.01.2014 "Wij laten 750.000 hectare uit structuurplan niet los"

Elke dag verliest Vlaanderen ongeveer 5,7 hectare open ruimte. Kan je dat een halt toeroepen, vroegen we bij Boerenbond aan Piet Vanthemsche en Chris Coenegrachts. Van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verwachten ze niet veel heil. “Onze grote vrees is dat het buitengebied daarin gedegradeerd wordt tot restgebied. De kwantitatieve doelstelling uit het structuurplan, 750.000 ha landbouwgrond, mag niet losgelaten worden.”

Een wollig verhaal met veel grote principes, maar waar je moeilijk enige richting in kan ontwaren. Zo omschrijft Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche het traject dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, al heeft afgelegd. De bezorgdheid dat het buitengebied verwordt tot een restgebied deelt de landbouworganisatie met de milieu- en natuurbeweging.

Boerenbond weet zich in zijn kritiek op de aanloop naar het beleidsplan gesteund door de adviesraden die hun kritiek op het groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen ook niet gespaard hebben. “Neemt niet weg dat wij uit de impasse moeten geraken”, beseft Vanthemsche. “Wij vragen een beleidsplan dat inzet op zuinig ruimtegebruik”, legt Chris Coenegrachts uit, landbouwer in Riemst en ondervoorzitter bij Boerenbond. “Probeer de open ruimte zo goed mogelijk te bewaren. Zoek ruimte voor industrie en wonen via inbreiding en heroriëntatie van ruimtelijke bestemmingen”, adviseert hij de beleidsmakers. Vlaanderen telt heel wat brownfields waar nieuwe industrie zich kan vestigen.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bevat de afbakening van 750.000 hectare landbouwgrond als doelsteling. “Zo’n kwantitatieve doelstelling willen wij in de toekomst behouden, maar we vrezen dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat zal loslaten”, zegt Vanthemsche. “Daarnaast stel je ook vast dat landbouwgrond, eens afgebakend, toch gebruikt wordt voor niet-agrarische functies. In Vlaanderen is bijna 100.000 hectare agrarisch gebied niet in handen van actieve boeren maar van paardenhouders en anderen.

Dat brengt het gesprek naadloos bij de regionalisering van de pachtwet die op stapel staat. Vanthemsche: “De regionalisering is een opportuniteit om landbouwpacht aantrekkelijker te maken en wettelijke gebruiksvormen te regelen die een win-winsituatie zijn voor boeren en landeigenaars. Wij hebben nood aan een pachtwet die eigenaars motiveert om grond ter beschikking te stellen van actieve boeren, en omgekeerd vermijdt dat boeren al hun percelen moeten kopen want dat is onmogelijk.”

Toegang hebben tot landbouwgrond is één, die grond vrij weten van claims is nog iets anders. “De overheid moet bij ruimtelijke afbakeningsprocessen meer gebiedsgericht tewerk gaan want die processen lopen momenteel helemaal vast.” Vanthemsche verwijst naar een aantal slechte ervaringen uit 2013, waaronder het dossier van de Kleine Nete en Aa en dat van de Grote Nete. “Laagje per laagje, zoals een lasagne, voegen verschillende beleidsdomeinen daar eigen elementen aan toe: natuur, Sigmaplan, erfgoed, ankerplaatsen, grote infrastructuurwerken, enz.”

Volgens de Boerenbondvoorzitter ontbreekt het aan coördinatie, en wordt niemand beter van een eindeloze ‘loopgravenoorlog’. “We vragen een sterk overlegmodel, met één coördinator die voor een gebied alle beleidsaspecten in rekening brengt. Nu doen alle overheidsadministraties dat apart en zien onze boeren door de bomen het bos niet meer. Zij worden de ene dag bestookt door administratie A en daags nadien door administratie B.” Op onze vraag werd Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, aangesteld als procesbegeleider om de verschillende Vlaamse planningsprocessen in de vallei van de Kleine Nete te coördineren.

Er moet ruimte voor natuur en water voorzien worden, dat ontkent Boerenbond niet, maar bij die zoektocht moet er wel oog zijn voor evenwichten, bijvoorbeeld tussen ecologie en economie. Dat voelt de landbouwsector heel sterk aan in de discussies over de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur. “Natuurpunt en de landbouworganisaties zijn in feite bondgenoten bij de verdediging van het buitengebied, maar eens het afgebakend is, krijgen we heden ten dage nog ruzie over het interne gebruik”, merkt Vanthemsche nog op.

Lees het volledige interview met Piet Vanthemsche en Chris Coenegrachts in geVILT.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Boerenbond

Volg VILT ook via