nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Meetresultaten testveld Zeeland
09.04.2009  Windenergie

In samenwerking met verschillende partners houdt de Nederlandse provincie Zeeland sinds april 2008 de prestaties bij van tien verschillende turbines met een masthoogte tot 15 meter in een omgeving die iets windrijker is dan de meeste Vlaamse regio's. De aangegeven prijs in de hieronder is inclusief BTW van een complete configuratie bestaande uit generator, mast, fundering, omvormer, bekabeling en installatie.

 

Foto Type turbine Prijs Netto opbrengst (kwh)

WRE 060.JPG

WRE 060

€ 37.311,40

379 kwh

skystream.JPG

Skystream

€ 10.742,03

1.692 kwh

Airdolphin.JPG

Airdolphin


€ 17.548,00
 

311 kwh

Swift.JPG

Swift

€ 13.208,00

191 kwh

WRE 030.JPG

WRE 030

€ 31.361,40

287 kwh

Energy ball.JPG

Energy Ball
 
€ 4.324,00
 
45 kwh
 

Passaat.JPG

Passaat

€ 9.239,16

464 kwh

Montana.JPG

Montana

€ 18.508,07


2.180 kwh
 

Turby.JPG

Turby

€ 21.350,00

203 kwh

Ampair 600.JPG Ampair € 8.925,00 185 kwh

 

Uit de tests blijkt dat de turbines Skystream en Montana het best scoren met een jaaropbrengst van 2.000 à 2.500 kilowattuur die een doorsnee gezin - en dus zeker een landbouwbedrijf - jaarlijks verbruikt. Hieronder berekenen we de terugverdientijd van beide windturbines.

 

  Skystream Montana
investering

€ 10.742,03 - 30% VLIF-steun
= € 7.519,42

€18.508,07 - 30% VLIF-steun
= € 12.955,65

jaarlijkse onderhoudskost
(1,5% van de investering)

€ 112,79 € 194,33
geschatte jaaropbrengst stroom
2.034 kwh (1.692 kwh uit bovenstaande tabel omrekenen van 10 naar 12 maanden)
 
2.616 kwh (2.180 kwh uit bovenstaande tabel omrekenen van 10 naar 12 maanden)
vermeden elektriciteitskosten


€ 0,17 per kwh x 2.034 kwh
= € 345,78

€ 0,17 per kwh x 2.616 kwh
= € 444,72
2 groenestroomcertificaten
2 x 1.000 kwh = € 180
 
2 x 1.000 kwh = € 180

inkomsten = vermeden elektriciteitskosten +
groenestroomcertificaten

€345,78 + € 180 = € 525,78 € 444,72 + € 180 = € 624,72
inkomsten verminderd met onderhoudskost
€ 525,78 - € 112,79 = € 412,99
 
€ 624,72 - € 194,33 = € 430,39

terugverdientijd
(investering gedeeld door jaaropbrengst)

€ 7.519,42 / € 412,99
= 18,21 jaar

€12.955,65 / € 430,39
= 30,10 jaar

 

Bron: Landgenoten

Beeld: Provincie Zeeland

Volg VILT ook via