nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.03.2001 Woestijnconferentie van VN wil woestijnvorming tackelen

Vertegenwoordigers uit 170 landen zijn maandag te Bonn samengekomen voor een Woestijnconferentie van de Verenigde Naties. Drie weken lang gaan deskundige ambtenaren zich, op grond van rapporten van individuele landen, beraden over concrete maatregelen tegen de voortschrijdende verdroging en uitdroging van de bodem. Die zou wereldwijd een bedreiging voor meer dan 1,2 miljard mensen vormen.

Het betreft een tussentijdse conferentie na de Verdragsconferentie van december 2000 in Bonn en de vijfde Verdragsconferentie die waarschijnlijk in september-oktober eveneens te Bonn zal plaatsvinden.

In het "zog" van de klimaattop van Rio in 1992 zetten de VN de Conventie voor de Strijd tegen Woestijnvorming en Droogte (CCD) op. Die organisatie trad in 1996 in werking en telt ondertussen al meer dan 170 lidstaten. Haar secretariaat bevindt zich in de vroegere West-Duitse hoofdstad.

De CCD verplicht de landen, die de Conventie ratificeerden, maatregelen te nemen om erosie en het onvruchtbaar worden van grond tegen te gaan. Voor westerse landen betekent dit onder meer dat ze een deel van hun budget voor ontwikkelingssamenwerking hieraan moeten besteden.

Vooral het Afrikaanse continent wordt door droogte getroffen. Ook gebieden in Noord- en Latijns-Amerika, Azie, Zuid- en Oost-Europa, Australie, Rusland en heel wat mediterrane landen hebben te lijden onder de voortdurende verschraling van hun gronden.

De oppervlakte vruchtbare grond die de laatste 20 jaar in woestijn is omgevormd, komt overeen met het volledige landbouwareaal in de Verenigde Staten, zo rekende het VN-milieuprogramma UNEP uit. De woestijnvorming komt op de internationale handelsbalans neer op een jaarlijks verlies van 42 miljard dollar, rekende de CCD in '96 reeds voor. Minstens 110 landen hebben gebieden die volledig onvruchtbaar zijn.

Van de 5,2 miljard hectare akkergebied in de wereld is reeds 70 procent door erosie en uitdroging getroffen.

De oorzaken van het onvruchtbaar worden van de grond, waarvan woestijnvorming een deelaspect vormt, zijn complex. Toch zijn klimatologische schommelingen de voornaamste boosdoener. Die kunnen zowel door menselijke activiteiten, zoals de opwarming van de Aarde, als door verkeerd gebruik van landbouwgrond veroorzaakt worden. Vaak wordt landbouwgrond op een foutieve manier bewerkt, waardoor hij vlug uitgeput raakt en de mensen naar andere gebieden trekken. Eenmaal de grond ook daar dor wordt, wordt een nieuw gebied opgezocht. Voorts geraken door demografische schommelingen de gronden in bepaalde gebieden uitgeput.

Ook al zouden de plaatselijke boeren weten hoe ze op een duurzame manier het best hun lapje grond bewerken, dan zitten ze nog altijd met een totaal gebrek aan financiele middelen.

De woestijnuitbreiding is te bestrijden door het inzetten van onder meer alternatieve energiebronnen, herbebossing, het voorlichten en informeren van de plaatselijke bevolkingen over hoe ze het best hun velden bewerken.

Bron: DPA/Belga

Volg VILT ook via