nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.02.2011 Zuivel vernietigd wegens botulisme wordt vergoed

Sabine Laruelle, federaal minister van Landbouw, en Laurette Onkelinx, federaal minister van Volksgezondheid, delen tevreden mee dat de Ministerraad donderdag het ontwerp van KB heeft goedgekeurd betreffende de toekenning van een schadevergoeding aan de melkveehouder in geval op zijn bedrijf botulisme vermoed of vastgesteld wordt. Voor de zuivelproducten van het bedrijf geldt dan immers een verkoopverbod.

Dit ontwerp van besluit voorziet enerzijds in de verplichting de melk te vernietigen die afkomstig is van een van botulisme verdacht melkveebedrijf (of van een bedrijf waar botulisme werd bevestigd). Anderzijds voorziet het in de betaling door het Sanitair Fonds ‘melk’ van een schadevergoeding aan de producent voor de waarde van de vernietigde zuivelproducten en de daaraan verbonden transport- en vernietigingskosten.

Op vraag van de sector zou de beslissing retroactief in werking treden vanaf 1 januari 2009. Dit ontwerp wordt nu verzonden naar de Raad van State voor advies. Laruelle en Onkelinx, de voogdijministers van het Sanitair Fonds, hopen dat dit ontwerp zal beantwoorden “aan de terechte verwachtingen van de landbouwsector”.

Botulisme wordt veroorzaakt door het gif botuline en begint met een spierverlamming. De bacterie overleeft in een eiwitrijk, zuurstofarm milieu en in ondiep, stilstaand water dat in de zomer snel warm wordt. Runderen kunnen besmet raken door bijvoorbeeld uit een waterkuip te drinken waar een dode vogel in is terecht gekomen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via