nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.04.2013 Zuivelsector blijft gevoelig voor prijsvolatiliteit

De prijsindex voor zuivel van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) is in maart met 22 punten gestegen, een spectaculaire sprong. Volgens de FAO is het vooral de marktonzekerheid die aan de basis ligt van de prijsvolatiliteit in de zuivelsector. De forse prijsstijging is deze keer te wijten aan extreme hitte en droogte in Oceanië, waardoor de melkproductie en -verwerking er gevoelig is afgenomen.

Oceanië heeft een grote invloed op de prijsindex voor zuivel van de FAO: Nieuw-Zeeland is wereldwijd de grootste zuivelexporteur, goed voor een derde van de wereldhandel. Door extreme weersomstandigheden lag de productie er de afgelopen maanden een stuk lager. In Europa is het de lange, koude winter die er voor gezorgd heeft dat de zuivelproductie traag op gang komt.

Wereldwijd blijft de zuivelconsumptie stijgen. De Europese, Australische, Nieuw-Zeelandse en Amerikaanse markten zijn grotendeels verzadigd, maar vooral in de groeilanden blijft de vraag naar zuivel toenemen. Daardoor zal er volgens de Nederlandse zuiveldeskundige Arjan Krijger in 2022 een zuiveltekort zijn van 50 miljard kilo, ondanks een stijging van de totale zuivelproductie tot 200 miljard kilo.

Krijger gaat er van uit dat Europa en de Verenigde Staten de belangrijkste kaasproducenten zullen blijven. Nieuw-Zeeland zal blijven inzetten op melkpoeder. Ook verwacht hij dat wei een steeds prominentere rol zal spelen op de wereldmarkten. De mondiale handel in dit product is in de afgelopen twaalf jaren verdubbeld, de belangrijkste afzetmarkt is Azië.

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via