nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.10.2013 Zuivelsector brengt verduurzaming in kaart

De belangrijkste landbouworganisaties en de zuivelindustrie zullen vanaf 1 januari 2014 via onafhankelijke auditeurs bij de Belgische melkveebedrijven nagaan welke duurzaamheidsinitiatieven zij realiseren. Melkveehouders vullen op basis van een keuzelijst met 35 initiatieven de verduurzaming van hun bedrijf zelf in. Minister-president Kris Peeters prijst de inspanningen.

Op het gemengd landbouwbedrijf van de jonge boer Bart Vanderstraeten in Merchtem presenteerden ABS, Boerenbond en de Waalse FWA, en de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) een duurzaamheidsprogramma voor de zuivelsector. Uitgangspunt voor het programma is het sensibiliseren en vooral het responsabiliseren van de melkveehouders. Zij zullen vanaf januari 2014 gecontroleerd worden op de verduurzamingsinitiatieven die ze ondernemen.

Concreet kiezen de melkveehouders uit een lijst van 35 mogelijke initiatieven op welke manier ze hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. De keuzelijst is opgedeeld in zeven thema’s: energie, water, dierenwelzijn, milieu, dierengezondheid, voeding van de koe en sociale aspecten. De duurzaamheidsmonitoring is niet bindend, maar naast de al bestaande voedselveiligheidscontroles van het IKM-lastenboek (Integrale Kwaliteitszorg Melk) zullen de auditeurs voortaan ook meten hoe het zit met de duurzaamheid van de bedrijven. Binnen de drie jaar zullen alle Belgische melkveebedrijven -ongeveer 8.500 - gecontroleerd worden.

Volgens BCZ-bestuurder Renaat Debergh hebben de melkveehouders er zelf alle belang bij de initiatieven ter harte te nemen. "De helft van de initiatieven verdient zichzelf terug", aldus Debergh. "Zo is een pocketvergister bijvoorbeeld een rendabele investering voor de melkveehouder. Hij kan zijn mest kwijt en dankzij het vergistingsproces wekt hij elektriciteit op. Bovendien kan hij het residu als mest uitrijden op zijn akkerland. Momenteel zijn er in Vlaanderen nog maar 49 melkveehouders met zo’n vergister, terwijl er ongeveer 5.000 bedrijven zijn."

Ook op het bedrijf van Vanderstraeten staat zo’n pocketvergister. Via een buizensysteem wordt de mest rechtstreeks naar de vergister gepompt, wat resulteert in een jaarlijkse elektriciteitsproductie van ongeveer 65.000 kWh. Dat komt overeen met het gemiddeld jaarverbruik van een 20-tal gezinnen en maakt het bedrijf volledig zelfvoorzienend wat energie betreft. Ook het recupereren van de warmte van de melk via een voorkoeler verhoogt de eco-efficiëntie van het Merchtems bedrijf.

Het programma werd voorgesteld in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters, die de inspanningen van de zuivelsector prees: "Met concrete acties van alle schakels blijft het niet enkel bij woorden, maar worden er ook resultaten geboekt. De vermindering van de ecologische voetafdruk van melk met 20 procent op 10 jaar tijd is daar een sprekend voorbeeld van."

Met de afschaffing van de melkquota in het verschiet komt die verduurzaming er volgens de minister-president op het juiste moment: "Studies wijzen uit dat de Vlaamse melkproductie tegen 2018 met 30 procent kan groeien. Wel, de sector is daar klaar voor en moet die kansen benutten. Onder meer in Azië en enkele Arabische landen liggen heel wat kansen voor Vlaanderen. De hoogstaande kwaliteit van de Vlaamse melk moet wereldwijd een 'unique selling point' worden, iets waar niemand omheen kan", aldus nog Peeters.

Lees ook geVILT 'Duurzaamheidsmonitoring Belgische melkveehouderij'.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via