nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.07.2020 Aanbod voedsel zal vraag overstijgen door coronacrisis

De coronapandemie zal de komende jaren de wereldwijde vraag naar voedsel drukken, waardoor de voedselzekerheid verder in het gedrang zal komen. Tegelijk zal het aanbod sterker stijgen en blijven de prijzen van de meeste grondstoffen op of onder het huidige niveau. Daarvoor waarschuwen OESO en FAO in hun tienjaarlijkse rapport Agricultural Outlook 2020-2029.
De strijd tegen de coronapandemie veroorzaakt nooit geziene onzekerheden voor de wereldwijde voedselketens. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de VN-voedsel- en landbouworganisatie (FAO) voorspellen dat de economische en sociale gevolgen van de pandemie de positieve vooruitzichten voor de mondiale landbouwproductie teniet zullen doen.
 
In hun rapport stellen de organisaties dat de groei van het aanbod, door betere opbrengsten per hectare, in de komende 10 jaar de groei van de vraag zal overtreffen. Daardoor zullen de reële prijzen van de meeste grondstoffen op of onder het huidige niveau blijven. De stagnerende voedselvraag zal een gevolg zijn van het dalende beschikbare inkomen in de lageloonlanden als gevolg van de coronacrisis.
 
Productiviteit stijgt
 
De wereldwijde groei van de gewasproductie in het komende decennium is voor 85 procent het gevolg van opbrengstverbeteringen door investeringen in productietechnologie en betere teeltpraktijken. 10 procent is te danken aan meerdere oogsten per jaar en 5 procent aan de vergroting van het areaal.
 
De Outlook voorspelt dat de opbrengst uit aquacultuur tegen 2024 de visserijvangst zal inhalen. De wereldwijde veeteeltproductie zal met 14 procent toenemen. In lijn met de groeiende vis- en veeteelt, zal ook het veevoeder toenemen. Ondanks een betere voederefficiëntie zal de voederintensiteit groeien door een daling van de kleinschalige landbouwbedrijven.
 
Veranderende eetpatronen
 
Hoewel de groeiende wereldbevolking de belangrijkste drijver blijft voor de stijgende voedselvraag, verschuift die vraag ook meer naar dierlijke producten in plaats van zetmeelrijke plantaardige producten. Volgens het rapport zou het aandeel van zetmeelrijk basisvoedsel tegen 2029 voor alle inkomenscategorieën gedaald zijn. In de rijkere landen is dan weer een transitie aan de gang van dierlijke naar plantaardige eiwitbronnen, voornamelijk gedreven door de bewustwording rond milieu en klimaat.
 
Beide organisaties pleiten voor open en transparante internationale markten, zeker in landen die in grote mate afhankelijk zijn van voedselimport. "Een goed functionerend, voorspelbaar internationaal handelssysteem kan helpen om de wereldwijde voedselzekerheid te garanderen en om de producenten in de exporterende landen te laten floreren", zegt Angel Gurría, Secretaris-Generaal van de OESO. "Uit ervaring weten we dat handelsbeperkingen geen recept zijn voor voedselzekerheid.” Ook FAO-directeur Qu Dongyu benadrukt het belang van beter beleid, meer innovatie en investeringen en meer betrokkenheid “om een dynamische, productieve en veerkrachtige landbouw- en voedingssector op te bouwen”.
 
Vele uitdagingen
 
Volgens FAO en OESO is het belangrijk om te blijven investeren in een productief en duurzaam voedselsysteem. Naast de coronacrisis kampt de wereld immers met andere uitdagingen, zoals de klimaatverandering, de sprinkhaneninvasie in Oost-Afrika en Azië, de voortdurende verspreiding van de Afrikaanse varkenspest en de handelsconflicten tussen grote handelsblokken.
 
Als de huidige klimaatpolitiek wordt voortgezet, zou de uitstoot van broeikasgassen met 0,5 procent per jaar toenemen in de komende 10 jaar. Hoewel de uitstoot minder snel gaat, 80 procent wordt toegeschreven aan de veeteelt, betekent dit dat de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs niet gehaald zal worden.
 
Raadpleeg de Agricultural Outlook 2020-2029 van de OESO en FAO.

Bron: Eigen verslaggeving / Food&Agribusiness

Volg VILT ook via