nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.05.2018 Aanleg leidingnetwerk uniek irrigatieproject gestart

In Ardooie is de aanleg van een 25 km lang ondergronds leidingnetwerk gestart. Dit netwerk zal gezuiverd afvalwater van het groentenverwerkend bedrijf Ardo verdelen over 500 hectare landbouwgrond in de onmiddellijke omgeving. De samenwerking tussen de landbouw en de industrie is uniek in Vlaanderen. Flanders' FOOD, Howest, Inagro, Universiteit Gent, VITO en Vlakwa willen voortbouwen op dit succesproject en ambiëren om ketenoverschrijdende projecten voor de agrovoedingssector te realiseren. Deze krachtenbundeling moet de Vlaamse agrovoedingssector verder sterken in zijn innovatieve en competitieve groei.

Een jaar geleden verenigden 47 landbouwers zich in de coöperatie INERO. De landbouwers werken samen met de verwerkende industrie om hun waterbevoorrading veilig te stellen. “Ardo moet zijn water kwijt en wij hebben water nodig”, legt voorzitter van INERO en landbouwer Marc Vandeputte uit. “Het maakt ons minder afhankelijk van het weer, dat door de klimaatverandering steeds grilliger wordt. Wij voelen dat in de praktijk, we worden vaker geconfronteerd met extremen. Tegen overvloedige regenval kunnen we niet veel doen, maar tegen droogte wel, door te beregenen.”

Het gezuiverde afvalwater van het groenteverwerkende bedrijf Ardo zal vanaf augustus 2018 worden gestockeerd in een bufferbekken van 150 000 m³. Via het naburige pomphuis zal het water in een netwerk van 25 km ondergrondse leidingen worden gepompt en over 500 ha landbouwgrond worden verspreid. Het netwerk zal 150 afnamepunten bevatten. “Ter hoogte van ieder afnamepunt zal het water onder een druk van minimaal 8 bar staan”, klinkt het. “Dit impliceert dat landbouwers enkel nog hun beregeningsinstallatie moeten aansluiten op hun respectievelijke hydrant om te kunnen starten met irrigeren.”

Aannemers zijn druk in de weer met de aanleg van het bufferbekken en de bouw van het pomphuis. Ook de graafwerken voor het leidingnetwerk zijn gestart. Dit leidingnetwerk zal in 2 fasen worden gerealiseerd: 11 km leidingen in 2018 en 14 km leidingen in 2019. Deze infrastructuurwerken worden gerealiseerd binnen het F2AGRI* project. Ardo bekostigt het bufferbekken en INERO CVBA betaalt het pomphuis en het leidingnetwerk. Daarnaast geniet het project Europese, Vlaamse en West-Vlaamse steun via respectievelijk het Interreg Vlaanderen-Nederland programma, het departement Landbouw en Visserij en de provincie West-Vlaanderen.

Flanders' FOOD, Howest, Inagro, Universiteit Gent, VITO en Vlakwa willen voortbouwen op dit succesproject en ambiëren om ketenoverschrijdende projecten voor de agrovoedingssector te realiseren. De aanpak is gericht op de ontwikkeling en demonstratie van innovaties inzake software, monitoring, watertechnologie, sensoren, data-analyse, voedingsverwerkingstechnologie, energiemanagement en automatisatie binnen het domein van landbouw en voeding. En met succes: sinds de krachtenbundeling werden reeds drie projecten goedgekeurd rond duurzaam watergebruik.

VILT ging al eens een kijkje nemen bij het irrigatieproject. De reportage kan je hier terugvinden - het project komt tijdens de tweede helft van de reportage aan bod.
 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Vilt TV

Volg VILT ook via