nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.01.2019 Aanloop richting weersverzekering overhaalt Boerenbond

In de schoot van de Vlaamse regering is een akkoord bereikt over de aanpak van weersgebonden risico’s in de landbouw. Het huidige systeem van vergoedingen via het (landbouw)rampenfonds wordt stopgezet. Het alternatief, een brede weersverzekering, wordt al jaren in het vooruitzicht gesteld maar liet op zich wachten. “De regering kiest ervoor om het afsluiten van een private brede weersverzekering sterk te stimuleren en de rol van het Vlaams Rampenfonds in de vergoeding van teeltschade geleidelijk aan af te bouwen”, praat Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker haar leden-landbouwers bij. In grote lijnen komt het nieuwe systeem tegemoet aan de verwachtingen van Boerenbond. “Over de werkbaarheid op het terrein zullen we waken.”

Eind december besliste het Vlaams Parlement om te stoppen met het huidige systeem van vergoeding van teeltschade na een extreem weersfenomeen. In 2018 (droogte) en 2016 (wateroverlast) konden landbouwers nog terugvallen op het landbouwrampenfonds en het algemeen rampenfonds. Gegeven de klimaatverandering zullen weersextremen vaker voorkomen. Die gedachte en de grote financiële inspanningen de voorbije jaren – ook naar aanleiding van late lentenachtvorst in 2017 – deden het politiek draagvlak voor tussenkomsten vanuit het (landbouw)rampenfonds afbrokkelen.

Om boeren en tuinders niet in de kou te laten staan bij ongewone oogstrisico's werd jaren geleden al het idee van een brede weersverzekering geopperd. Vanuit Boerenbond kwam de vraag om een goede combinatie te maken van een sterke stimulans om in te stappen in een private weersverzekering, samen met een blijvende rol voor het Vlaams Rampenfonds zodat een betaalbare private verzekeringsmarkt tegen weersgebonden risico’s in de landbouw zich kan ontwikkelen.

“Vandaag worden er te weinig verzekeringsproducten aangeboden aan land- en tuinbouwers”, constateert voorzitter Sonja De Becker, “wat de prijszetting niet ten goede komt waardoor de vraag achterblijft. Of omgekeerd. Het is een kip-of-het-ei-discussie waarin de overheid met de nodige stimulansen het verschil kan maken. Vorige week bereikten de Vlaamse regeringspartijen een akkoord over het nieuwe systeem. Dat komt in grote lijnen tegemoet aan onze vraag. Er wordt een sterke stimulans voorzien met een gegarandeerde premiesubsidie van 65 procent in de eerste jaren. Daarnaast wordt de tussenkomst vanuit het Rampenfonds over een periode van vijf jaar afgebouwd.”

Die overgangsperiode is volgens De Becker belangrijk om mee de betaalbaarheid en de ontwikkeling van een private verzekeringsmarkt te ondersteunen. “Het vermijdt dat bij een te snelle overgang te veel boeren en tuinders onverzekerd achterblijven. Zowel boeren als verzekeraars zijn niet vertrouwd met de brede weersverzekering en er is tijd nodig om het instrument te leren kennen en op punt te zetten. We hadden daarom ook op een langere overgangsperiode gehoopt. Wie in die vijf jaar nog recht wil hebben op een tussenkomst zal voor minstens 25 procent verzekerd moeten zijn. Ook dat hadden we liever anders gezien. Ten slotte blijft het Vlaams Rampenfonds een (volgens ons wel te bescheiden) rol spelen als herverzekeraar bij weersrisico’s met grote economische schade over een groot gebied. Een belangrijk gegeven om de betaalbaarheid mee te bewaken.”

Het is nu aan het Vlaams Parlement om het bereikte akkoord snel en nog voor de Vlaamse verkiezingen om te zetten in wetgeving. Boerenbond dringt daarop aan zodat verzekeraars zouden weten waar ze aan toe zijn. Het is dan aan hen om werk te maken van “een concreet aanbod en scherpe prijszetting”. Vervolgens is het aan landbouwers om te beslissen in welke mate ze zich privaat indekken en welk ondernemersrisico ze voor eigen rekening zullen nemen. “Het nieuwe systeem zet sterk in op responsabilisering van de sector. Ook wij zullen onze rol hierin spelen en onze leden op weg zetten naar de gepaste indekking van hun weersrisico’s. Zo kunnen we op 1 januari 2020 van start in het nieuwe systeem”, besluit De Becker.

Bron: Boerenbond.be / eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via