nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.06.2017 Aantal landbouwcoöperatieven stijgt

België telt 25.405 coöperatieve vennootschappen, goed voor 5,5 procent van het bruto binnenlands product. In 2015 hadden zij een totale omzet van 22,5 miljard euro, een stijging van 18 procent sinds 2010. Hun balanstotaal bedroeg samengeteld in 2015 161 miljard euro, een stijging van 17 procent sinds 2010, en vertegenwoordigt zo ongeveer 6,5 procent van alle Belgische organisaties. Het aantal coöperatieven daalde de voorbije jaren wel lichtjes, maar de economische slagkracht steeg. In de primaire sector is er dan weer wél een stijging van het aantal coöperatieven. Dat melden Cera en Febecoop.  

De Belgische coöperaties worden financieel steeds slagkrachtiger. Dat blijkt uit cijfers van Cera en Febecoop naar aanleiding van de Internationale Dag van de Coöperatie op 1 juli. Sinds 2005 is het aantal coöperatieve vennootschappen gestaag gedaald: van 28.088 tot 25.405 op 31 december 2015, waarmee de cvba’s de tendens volgen van de andere vennootschappen. Tegelijk is het opmerkelijk dat het aantal cvba’s in de primaire sector – waartoe ook de landbouw behoort – gestegen is van 109 in 2010 tot 124 in 2015. Als je in het achterhoofd houdt dat heel wat landbouwgerelateerde activiteiten ondergebracht zijn in de industrie (bv. de zuivelindustrie) of in de dienstensector (bv. tuinbouwveilingen), dan is het belang en aandeel van de landbouw nog groter.

Ondanks dat krimpende aantal coöperatieven blijkt uit de cijfers van de Belgian Cooperative Monitor dat de Belgische coöperatieven een grotere omzet realiseren. In 2015 hadden de Belgische coöperatieven een totale omzet van 22,5 miljard euro, een stijging van 3,5 miljard ofwel 18 procent sinds 2010. Hun balanstotaal bedroeg samengeteld in 2015 161 miljard euro, een stijging van 17 procent sinds 2010, en vertegenwoordigt zo ongeveer 6,5 procent van alle Belgische organisaties en 5,5 procent van het bruto binnenlands product.

Van de coöperatieve vennootschappen zijn er 4.728 werkgever. Daarvan zijn er 112, een aantal dat stijgt, met meer dan 100 werknemers en tien met zelfs meer dan 1.000 medewerkers. “Maar vele andere coöperaties hebben op een andere manier een aanzienlijke impact op de werkgelegenheid”, aldus Cera en Febecoop. “Wanneer zelfstandige ondernemers en ondernemingen zich verenigen in een coöperatie, realiseren zij vaak economische en sociale meerwaarde voor hun vennoten en de samenleving, zoals verankering van lokaal en gedeeld ondernemerschap, tewerkstelling, welvaart en welzijn.” 

Nog opvallend is dat het aantal voor de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende coöperaties sterk is gestegen, van circa 500 in 2010 en 2015 naar circa 600 begin 2017. Deze erkenning is een kwaliteitslabel, waarbij coöperatieve vennootschappen moeten beantwoorden aan specifieke wettelijke criteria die aansluiten bij de ICA-principes. “Slechts 600 zou je kunnen zeggen, maar zij spelen wel een belangrijke rol in onze samenleving door hun specifieke doel dat zij trachten te realiseren via hun unieke ondernemingsmodel”, zo klinkt het. “En ook economisch zijn ze niet onbelangrijk: de erkende coöperaties telden meer dan 7.000 werknemers in 2015. Een stijging van 70 procent sinds 2005.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via