nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.04.2020 Aantal melkrobots op vijf jaar tijd verdubbeld

In 2019 bleef de omzet van de verkoop van landbouwmachines nagenoeg gelijk met de voorgaande jaren, maar het aantal verkochte machines daalt wel. Tegelijk worden de machines groter en hebben ze meer opties. Een sterke stijging van het aantal melkrobots werd wel vastgesteld. Het gaat om een verdubbeling in vergelijking met de jaren voordien. Dat zegt Fedagrim, de federatie van de uitrusting voor landbouw en groenvoorziening. 

Elk jaar stelt Fedagrim zijn ‘Economisch Dossier’ voor dat een weerspiegeling geeft van de verkopen van machines en stalmateriaal voor de land- en tuinbouw. Als we de landbouwmachines bekijken, dan zien we dat 2019 een goed jaar is geweest voor de verkopers van landbouwmateriaal. Recordjaar 2018 wordt niet geëvenaard, maar toch was het afgelopen jaar over het algemeen een goed jaar. “Het heeft er nochtans lang anders uitgezien, maar het is de laatste vier maanden van het jaar gekeerd. Enerzijds onder impuls van onze beurs Agribex in december, maar ook omdat er in 2019 een verhoogde intrestaftrek mogelijk was”, zegt Gert Van Thillo, coördinator federatiewerking bij Fedagrim.

De verkoop van tractoren (> 50 pk) daalt lichtjes ten opzichte van topjaar 2018 (-4%), maar in vergelijking met de voorgaande jaren is er toch een stijging van zo’n 10 procent vast te stellen. In de lichtste categorie tussen 50 en 120 pk daalt het aantal verkochte tractoren verder, terwijl in de categorie van de zwaardere tractoren (+180 pk) een stijging valt waar te nemen. Het grootste segment verkochte tractoren blijkt echter de middencategorie (tussen 120 en 180 pk), met een marktaandeel van 36 procent.

In tegenstelling tot andere categorieën van machines kent de verkoop van verreikers een enorme stijging. Tussen 2018 en 2019 steeg het aantal verkopen van 702 naar 851, een toename van 21 procent. Als de vergelijking wordt gemaakt met 2017, gaat het zelfs om een stijging van 50 procent.

Op vlak van zelfrijdende oogstmachines wordt een onderscheid gemaakt tussen maaidorsers en maïshakselaars. “Bij de eerste categorie zien we al een aantal jaren een scherpe daling, terwijl de verkoop van hakselaars een stuk stabieler is”, zegt Gert Van Thillo. Zo liep de verkoop van maaidorsers op vijf jaar tijd terug van 73 exemplaren naar 42, een daling van ruim 40 procent. Terwijl de verkoop van hakselaars in die periode lichtjes steeg met 16 procent tot 43 verkochte exemplaren in 2019. De verkoop van persen bleef ook stabiel in 2019.

Bij de grondbewerkingsmachines zien we een stijging van ruim 10 procent tussen 2018 en 2019. Bij de ploegen zien we in alle oneven jaren een piek, wat wellicht te verklaren valt door het feit dat landbouwbeurs Agribex elk oneven jaar plaatsvindt. Zo nam de verkoop toe van 242 exemplaren in 2018 naar 272 een jaar later. Ook het aantal verkochte schudders kende een groei: 367 verkochte schudders in 2018 en 419 exemplaren in 2019.

Het materiaal dat voor de grasoogst wordt gebruikt, laat een wisselend beeld zien. Het aantal verkochte harken steeg op één jaar tijd met 22 procent, van 411 naar 503 exemplaren. “Het zijn vooral de grotere exemplaren die meer verkocht worden en de kleinere harken uit de markt duwen”, aldus Van Thillo. De verkoop van opraapwagens viel in 2019 terug op een meer normaal niveau (39 verkochte stuks) tegenover het absolute recordjaar 2018 toen er 53 exemplaren werden verkocht.

Nog twee opvallende dalers in de verkoop van landbouwmachines: spuittoestellen en mestverspreiders. De verkoop van spuittoestellen is op vijf jaar tijd teruggelopen van 232 exemplaren in 2015 naar 172 afgelopen jaar. Dat is een afname van 25 procent. Voor mestverspreiders is de daling nog scherper. Hier gaat het om een halvering op vijf jaar tijd: van 196 exemplaren in 2015 naar 98 in 2019. Volgens Fedagrim is dat voor een deel te verklaren door beperkte slijtage van mestverspreiders in vergelijking met die van andere machines. “We merken dat deze machines niet snel vervangen worden”, klinkt het.

Tot slot blikt Gert Van Thillo nog terug op de verkoop van staluitrusting voor de melkveehouderij. “We zien een spectaculaire stijging in de verkoop van melkrobots. Op vijf jaar tijd is het aantal robots dat actief is in Belgische stallen bijna verdubbeld (+91%). Ook het aantal bedrijven dat overstapt naar een robot is in die periode sterk gestegen: van 81 naar 138 of een stijging van 70 procent. Aangezien de groei in aantal robots sterker is, dan in aantal bedrijven, betekent dit ook dat het aantal robots dat per bedrijf actief is, ook groeit.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via