nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.05.2019 Aantal productterugroepingen verdrievoudigde in 2018

Het Voedselagentschap heeft vorig jaar drie keer zoveel producten teruggeroepen in vergelijking met 2017. Dat schrijft Le Soir op basis van gelekte jaarresultaten die pas volgende maand officieel voorgesteld worden. De verklaringen zijn velerlei: een toegenomen autocontrole door het bedrijfsleven, een snelle reflex van fabrikanten om mogelijke problemen aan het Voedselagentschap te melden, meerdere terugroepingen waarbij hetzelfde voedselveiligheidsprobleem aan de basis ligt, enz. Ook risicomeldingen vanuit het buitenland hebben in onze winkelrekken vaker tot een productterugroeping geleid. “Elke terugroeping maken we bekend via een persbericht, terwijl het vroeger soms alleen op de winkelvloer geafficheerd werd”, illustreert FAVV-woordvoerder Liesbeth Van de Voorde de verscherpte aandacht.

In 2016 en 2017 riep het Voedselagentschap 53 keer op om bepaalde producten niet te consumeren, terwijl dat aantal vorig jaar opliep tot 171. Het gaat om een stijging van 322 procent. In 2018 gingen 78 gevallen over een microbiologisch risico, 61 hielden een chemisch risico in en 32 een fysiek risico, zoals stukjes glas in appelmoes. De kwaliteit van het voedsel dat door het FAVV getest wordt, blijft jaar na jaar stabiel. De verklaring moet dus elders gezocht worden. Afgelopen jaar hebben er volgens de krant Le Soir meer controles plaatsgevonden. Bovendien zou het FAVV ook heel ijverig geweest zijn met het uitvoeren van terugroepingen wanneer het waarschuwingen kreeg van Europese tegenhangers.

“Het aantal terugroepingen op basis van een risicomelding via het Europese RASFF-portaal nam inderdaad met 20 procent toe”, bevestigt FAVV-woordvoerder Liesbeth Van de Voorde. Volgens de sectorfederatie van de voedingsindustrie (Fevia) neemt ons land strengere maatregelen dan de lidstaten die de melding doorgaven." Het gebeurt zelfs dat "België het enige land was dat producten terugriep na een Europese melding", verklaart Fevia-woordvoerder Nicholas Courant. Elke lidstaat maakt die afweging autonoom zodat het volgens Van de Voorde perfect mogelijk is dat het resultaat van de risicoafweging niet overal hetzelfde is.

Nu komt het er volgens Fevia op aan om een zeker evenwicht te behouden. "In eigen land moeten we erover waken dat de consument alert blijft bij elke terugroeping. En internationaal moeten we ervoor zorgen dat alle landen even streng de wetgeving interpreteren en controleren om voedselveiligheid even prioritair te maken als in ons land", aldus Bart Buysse, CEO van Fevia. De sectorfederatie herinnert er tot slot nog aan dat Belgische voedingsbedrijven via hun autocontrolesysteem een belangrijke bijdrage leveren aan de sterke reputatie die ons land geniet op vlak van voedselveiligheid.

Over de controles op de voedselveiligheid komen we volgende maand meer te weten wanneer het Voedselagentschap zijn jaarrapport voorstelt.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via