nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.02.2015 Aanvraag betalingsrechten kan vanaf 4 maart via e-loket

Sinds het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) in voege is, zijn de gewone en speciale toeslagrechten niet langer geldig. Het Departement Landbouw en Visserij zal nieuwe ‘betalingsrechten’ berekenen en toekennen aan de landbouwers. Die voorlopige toekenning is gepland voor november 2015. Landbouwers moeten hun betalingsrechten aanvragen via de verzamelaanvraag 2015. Vanaf 4 maart wordt de verzamelaanvraag opengesteld via het e-loket. Uiterlijk tot 21 april 2015 hebben land- en tuinbouwers de tijd om de verzamelaanvraag in te dienen.

Sinds 1 januari 2015 is het Europees landbouwbeleid drastisch hervormd. Als gevolg daarvan worden de toeslagrechten vervangen door betalingsrechten. De uiteindelijke waarde van die betalingsrechten moeten nog berekend worden. Wel al zeker is dat landbouwers hun betalingsrechten moeten activeren via de verzamelaanvraag. Zij ontvangen niet langer één bedrag per jaar. Er gebeurt vanaf 2015 een opsplitsing in deelbedragen, namelijk de basisbetaling, de vergroeningspremie en eventueel de premie voor jonge landbouwers.

De basisbetaling wordt begrensd op 150.000 euro per begunstigde. “Wij hebben de voorbije maanden alle landbouwers die mogelijk in aanmerking komen voor de activatie van betalingsrechten aangeschreven met een overzicht van hun referentiegegevens”, klinkt het bij het Departement Landbouw en Visserij. “Nieuw is dat starters en jonge starters bijkomende betalingsrechten kunnen aanvragen uit de reserve. Zij hebben daarbij geen referentiegegevens nodig.”

Landbouwers die de basisbetaling wensen te ontvangen, moeten drie vergroeningspraktijken toepassen, namelijk gewasdiversificatie, behoud van blijvend grasland en aanleg van ecologisch aandachtsgebied. In ruil hiervoor ontvangen deze landbouwers de vergroeningspremie. De landbouwadministratie waarschuwt er meteen ook voor dat wanneer de vergroeningspraktijken niet worden toegepast, niet alleen de vergroeningspremie wegvalt, maar dat dit ook kan leiden tot vermindering van de basisbetaling. Ongeveer een derde van het budget voor rechtstreekse steun is voorzien voor de vergroeningspremie. “Deze premie is dus substantieel voor de landbouwers”, klinkt het. De landbouwer moet zelf via de verzamelaanvraag aanduiden waar hij zijn ecologisch aandachtsgebied voorziet.

Vanaf 4 maart wordt de verzamelaanvraag via het e-loket opengesteld. Het papieren voorbereidingsblad zal op woensdag 25 februari door het departement aan de landbouwers worden verzonden. “Wij benadrukken dat het belangrijk is om de betalingsrechten effectief te activeren door het tijdig indienen van de verzamelaanvraag 2015. De uiterste indieningsdatum is 21 april 2015. Ook de reserveaanvragen moeten dan ingediend zijn”, aldus het Departement Landbouw en Visserij.

Meer informatie: Infofiches over het nieuw GLB en Informatiefilmpje over ecologisch aandachtsgebied

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via