nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.05.2019 Aanvragen voor vergoeding wildschade nemen toe

Wie schade aan gewassen, vee, bos of goederen heeft geleden die veroorzaakt werd door bejaagbaar en bestrijdbaar wild - zoals everzwijnen, reeën of vossen - of door een beschermde diersoort - zoals dassen, steenmarters, bevers of wolven - kan van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen. Els Robeyns, sp.a-lijsttrekker voor het Vlaams Parlement, vroeg een stand van zaken op bij bevoegd Vlaams minister Koen Van den Heuvel. “In Vlaanderen is het aantal claims gestegen van 76 in 2014, naar 145 vorig jaar. In de periode 2014-2018 staat de teller nu al op 502 aanvragen.” In totaal werd voor 970.000 euro aan schadebedragen uitgekeerd.

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moet de aanvraag aan twee voorwaarden voldoen. De gedupeerde moet minstens één van de basismaatregelen genomen hebben om de schade te voorkomen, zoals een omheining, een elektrisch net of de plaatsing van bewegende poppen. Bovendien mag de schade niet onder de 300 euro liggen.

Wat opvalt in de statistieken, is dat het aantal schadeclaims door particulieren zienderogen toeneemt. “Vorig jaar kwamen 77 claims van particulieren en 68 van landbouwers”, licht Els Robeyns (sp.a) toe. “Daarnaast zien we ook een duidelijke toename van claims voor schade die veroorzaakt werd door bejaagbare/bestrijdbare diersoorten, vooral everzwijnen: vorig jaar ging 55 procent van de claims (26 dossiers) in Limburg hierover.”

Nog opvallend: veel claims worden niet ontvankelijk verklaard. “Op vijf jaar tijd zijn er in heel Vlaanderen 87 claims voor schade door bejaagbaar/bestrijdbaar wild (vooral everzwijnen) ingediend”, weet Els Robeyns. “Daarvan werden slechts drie claims ontvankelijk verklaard. Van de 415 claims voor schade door beschermde diersoorten werden er 257 (of 62%) aanvaard.” Schade die werd veroorzaakt door bejaagbare/bestrijdbare soorten komt niet in aanmerking voor een vergoeding tenzij die dieren uit een bos- of natuurreservaat komen, of uit een natuurterrein dat door de Vlaamse overheid, Natuurpunt of Limburgs Landschap wordt beheerd. Ook mag er in dat gebied geen jacht of bestrijding toegestaan zijn.

“Voor de beschermde soorten, zoals de wolf, gelden deze bijzondere voorwaarden niet”, licht Els Robeyns toe. “Als schapen door een wolf werden doodgebeten, worden deze veehouders dus wel vergoed. Terwijl mensen met een tuin die door wilde zwijnen werd omgeploegd, zelden of nooit een vergoeding krijgen.” In de periode 2014-2018 werd in totaal voor 970.000 euro aan schadebedragen uitgekeerd.

“De aanwezigheid van wolven en everzwijnen in Vlaanderen en zeker in Limburg is een feit”, aldus Els Robeyns. “Als zij schade veroorzaken, moet die eenvoudiger worden vergoed. Vandaag zijn de aanvragen te ingewikkeld en de voorwaarden te zwaar. De volgende Vlaamse regering moet hier snel een mouw aan passen.”

Bron: Het Belang van Limburg

Beeld: ABS

Volg VILT ook via