nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.08.2019 Aardappelopbrengst voorlopig net onder gemiddelde

De invloed van de beperkte regenval en de hitte van de afgelopen weken laat zich – vooralsnog – niet echt voelen in de gemiddelde aardappelopbrengst. Na ongeveer 100 groeidagen ligt de opbrengst licht onder het tienjarig gemiddelde, al is er wel een zeer grote spreiding op te merken tussen de percelen. De afgelopen twee jaar was de afwijking van het gemiddelde na 100 groeidagen groter. Maar daar kan nog verandering in komen, want het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) merkt op dat de afrijping van het gewas zich vroeger heeft ingezet dan wat we rond deze tijd van het jaar mogen verwachten.

Op de 28 Belgische praktijkpercelen met de variëteit Fontane die het PCA opvolgt, schommelt de bruto-opbrengst na 100 groeidagen rond 34 ton per hectare, net onder het tienjarig gemiddelde. Maar dat gemiddelde verbergt wel een zeer grote spreiding tussen de percelen. Zo zijn er bij de proefpercelen opbrengsten vast te stellen van 23 ton per hectare, maar was er ook een (beregend) perceel van 61 ton per hectare. De opbrengsten in Vlaanderen liggen een stuk hoger dan in Wallonië. En ook qua dikte scoort Vlaanderen beter. Voor heel België is gemiddeld 52 procent van opbrengst groter dan 50 mm.

Bij Bintje is de afwijking van het tienjarig gemiddelde groter. Op in totaal 17 percelen werd gemiddeld 27 ton per hectare gemeten, terwijl het de afgelopen tien jaar om gemiddeld 32 ton per hectare ging. Ook hier is er een spreiding tussen de verschillende proefpercelen, maar die is minder groot dan bij Fontane: van 18 tot 36 ton per hectare. Opnieuw ligt de opbrengst in Vlaanderen hoger dan die van Waalse percelen. Op vlak van grove sortering scoort Bintje ook slechter dan Fontane. Gemiddeld gaat het om 32 procent grove knollen, goed voor zo’n acht ton per hectare.

Hoewel de opbrengst, zeker van Fontane, kort bij het tienjarig gemiddelde ligt, is het maar de vraag of deze tendens kan aangehouden worden. Het proefcentrum stelt vast dat bijna alle proefpercelen nu al tekenen van afrijping vertonen. Het gemiddelde ligt, zowel bij Fontane als bij Bintje, rond 20 procent. Dat is meer dan wat normaal rond deze tijd van het jaar kan verwacht worden.

Het PCA bekeek ook de mate van doorwas (wanneer de nieuwe knollen opnieuw scheuten beginnen te maken, nvdr) in de proefpercelen. “Het optreden van doorwas is sterk perceelsafhankelijk. Bij Fontane waren er nauwelijks symptomen van doorwas, bij Bintje werden die op sommige percelen wel waargenomen. Zo vertoonden twee percelen een sterke mate van doorwas”, klinkt het. Doorwas kan de kwaliteit van de aardappelknollen sterk beïnvloeden.

Ook in Nederland werden de resultaten van de eerste proefrooiingen bekend gemaakt. “Wat opvallend is, is dat deze proefrooicijfers een gemiddelde opbrengst laten zien die lager ligt dan de resultaten van vorig jaar”, zo meldt de nieuwssite Boerenbusiness. Gemiddeld gaat het om 36,7 ton per hectare of 0,9 ton minder dan afgelopen jaar. Dat beregening, een praktijk die sterk ingeburgerd is in Nederland, loont, blijkt uit de verschillen tussen beregende en niet-beregende percelen. Zo bedraagt de opbrengst op een niet-beregend perceel 21,8 ton per hectare en is er ook duidelijk te zien dat afrijping van het gewas al een stuk verder gevorderd is.

Bron: PCA/Boerenbusiness

Volg VILT ook via