nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.05.2017 ABS: "Bezinnen over grond verslindende projecten"

Een overwinning van David tegen Goliath, daarmee vergelijkt de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat de vernietiging door de Raad van State van het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen. “Het siert de actiegroep Doel 2020 dat ze zich niet laten intimideren en vol voor hun zaak gaan, nu al decennialang”, zegt Hendrik Vandamme. Hij kijkt uit naar het ogenblik dat de kranen en bulldozers stilvallen want hoewel de rechtsgrond wegviel, werden de werken niet meteen stopgezet. “Misschien is het arrest een aanleiding om eens stil te staan bij de planningsprocessen en vergunningverlening voor dergelijke megalomane projecten”, aldus Vandamme.

In ledenblad Drietand staat ABS-voorzitter Hendrik Vandamme stil bij de vernietiging van het in 2013 door de Vlaamse regering goedgekeurde GRUP waarmee de uitbreiding van de haven er zou komen, “ten koste van alles en iedereen” in de ogen van Vandamme. “Dat was blijkbaar buiten de waard, hier de Raad van State, gerekend. Die is vlijmscherp in haar oordeel en vernietigt het goedkeuringsbesluit.

Het luik rechter Scheldeoevergebied en het westelijk deel van het Logisitiek park Waasland blijven buiten schot en worden niet vernietigd. “Daarmee worden, na de vernietiging van de havenbestemmingen op de Linkerscheldeoever van december 2016, waaronder de zone voor het Saeftinghedok, nu ook de groenbestemmingen tenietgedaan. De Raad van State ziet beide bestemmingswijzigingen immers samen als één onwettig procedé.”

Wie de streek kent van de tijd vóór de grote infrastructuur- en natuurinrichtingswerken, gelooft volgens Vandamme zijn ogen niet wanneer hij er nu komt. “De vruchtbaarste poldergond wordt zogezegde nieuwe natuur of verdwijnt onder logistieke terreinen. De rechtsgrond voor de aan de gang zijnde werkzaamheden valt nu weg. Tot op heden werden de werken niet stopgezet, hoewel de lokale burgemeester kan ingrijpen en een onwettige werf kan verzegelen.”

Het ganse verhaal van de onophoudelijke havenuitbreidingen, annex natuurcompensaties, toont volgens Hendrik Vandamme nog maar eens aan hoezeer de landbouwsector de speelbal geworden is van de grondhonger uit verschillende hoeken. “Met het arrest ligt alles open om de klok eens goed terug te draaien en alle reeds uitgevoerde werken ongedaan te maken en het landschap in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Of dat zal gebeuren is echter sterk te betwijfelen, maar zo onrealistisch is het niet.”

Bron: Drietand

Volg VILT ook via