nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.04.2017 ABS hoopt dat boer na 2020 kerntaak nog kan uitoefenen

Het is Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, niet ontgaan dat landbouwcommissaris Phil Hogan in zijn uitspraken over het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 de steunverlening aan landbouw verdedigt, maar toevoegt dat er nog meer voorwaarden komen op vlak van klimaat en omgeving. “Vraag is of het inkomen van een landbouwer in de toekomst steeds meer afhankelijk gemaakt moet worden van dat soort inspanningen of toch gelinkt kan blijven aan zijn basisactiviteit, namelijk voedsel produceren. Onze voorkeur ligt alvast bij dat laatste: voedsel produceren van hoogstaande kwaliteit en daar een goede boterham mee verdienen”, aldus Vandamme.

Een voorproefje van de stellingname over het Europees landbouwbeleid na 2020 was te horen op het Forum for the Future of Agriculture dat eind maart georganiseerd werd in Brussel. Het centrale thema was, net als vorig jaar, de implementatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de mogelijke gevolgen die deze doelstellingen hebben op landbouw. ABS-voorzitter Hendrik Vandamme was een aandachtig luisteraar en brengt verslag uit aan de leden-landbouwers in Drietand. “Dat de link tussen landbouw en leefmilieu gelegd wordt, lijkt vanzelfsprekend en dat is het ook, wetende dat onze productiemethodes op vandaag toch wel een zekere impact hebben op de omgeving en dat die methodes ook heel wat input nodig hebben op het vlak van energie, water en andere hulpbronnen.”

De gewezen secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, was gastspreker en in zijn bevlogen toespraak haalde hij aan dat er wereldwijd nooit meer voedsel geproduceerd werd dan vandaag, maar dat terzelfdertijd nog steeds meer dan tien procent van de wereldbevolking in meer of mindere mate honger lijdt. Hij voegde er nog aan toe dat er voor de land- en tuinbouwers van deze wereld steeds grotere uitdagingen op komst zijn en dat hun taak er niet kleiner zal op worden. “De agenda is zwaar, maar het is mogelijk om wereldwijd duurzamer landbouw te bedrijven als basis voor een toereikende en gerichte voedselproductie, op voorwaarde dat een gedurfd en ambitieus beleid gevoerd wordt”, zo besloot hij.

Hendrik Vandamme kan zich vinden in die uitspraak als je ze ziet in een wereldwijde context maar hij vraagt zich af of de duurzaamheidsambitie op Europees niveau al niet gerealiseerd is. Vandamme: “We kennen het Europees landbouwbeleid sinds 60 jaar en het stelde Europa in staat voldoende voedsel te produceren voor alle Europeanen en vele miljoenen niet-Europeanen, en dat met de hoogste kwaliteitseisen ter wereld. Het lijkt erop alsof de EU ons nu een andere weg, die van nog meer aandacht voor het klimaat wil doen inslaan. Europees commissaris Phil Hogan wil de steunverlening aan landbouw sterker koppelen aan voorwaarden op vlak van klimaat en omgeving.”

De voorzitter van ABS herinnert aan de woorden van de gewezen VN-topman Kofi Annan in de hoop dat boeren hun boterham in de toekomst nog kunnen verdienen met voedselproductie, en dat het niet steeds afhankelijker zal worden gemaakt van vergroenings- en andere maatschappelijke inspanningen. “Als landbouwer verbouwen wij maar al te graag het land om anderen van dienst te zijn. In het Frans en het Engels spreekt men van ‘agriculture’, het cultiveren van de bodem. Dat cultiveren willen we ook na 2020 nog doen.”

Bron: Drietand

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via