nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.08.2018 ABS houdt pleidooi voor weersverzekeringen

Landbouworganisatie ABS wil dat er dringend werk wordt gemaakt van weersverzekeringen voor land- en tuinbouwers. “Gezien het wijzigende weerpatroon is het duidelijk dat de schade door het weer niet blijvend ten laste zal genomen worden door de Vlaamse overheid. Weersverzekeringen zijn de toekomst, maar de polissen moeten betaalbaar worden gemaakt door maximale cofinanciering”, zegt Hendrik Vandamme in het voorwoord van het ABS-ledenblad. Hij pleit wel voor het behoud van een (landbouw)rampenfonds als “ultieme mogelijkheid tot overheidstussenkomst bij heel extreme omstandigheden”.

De bevestiging van het KMI over het uitzonderlijk karakter van de droogte van begin juni tot begin augustus wordt door de landbouworganisaties met opluchting onthaald. Dat betekent immers dat de kans groot is dat de erkenning als landbouwramp er komt en dat landbouwers op een vergoeding van het rampenfonds kunnen rekenen. Daarvoor moet de totale schade minstens 1,24 miljoen euro bedragen en het gemiddelde schadebedrag per dossier moet gemiddeld 5.580 euro zijn. Aangezien de situatie zo ernstig is, gaan zowel Boerenbond als ABS ervan uit dat aan die voorwaarde wel voldaan zal zijn.

Toch vindt ABS dat de landbouw niet telkens kan blijven rekenen op tussenkomst van het rampenfonds. “Wij blijven vragende partij voor een betaalbare weersverzekering, met maximale cofinanciering van de verzekeringspremies”, klinkt het. De landbouworganisatie wijst erop dat men in de groente- en fruitsector via de telersvereniging beroep kan doen op cofinanciering van 50 procent voor de verzekeringspolissen voor hagelschade. Voor niet-leden van de telersverenigingen of voor landbouwers die niet in deze sectoren actief zijn, is er niets. “Die situatie wordt onhoudbaar, zeker gezien de groter wordende uitdagingen en bedreigingen door het wijzigende weer”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

Hij wijst erop dat de discussie over het invoeren van verzekeringen, en meer bepaald het aanbieden van betaalbare verzekeringen, in Vlaanderen al ruim tien jaar loopt. “Het is tijd dat die discussie eindelijk afgerond wordt. We roepen de grote verzekeringsmaatschappijen in Vlaanderen dan ook op om hier samen met ons werk van te maken”, aldus Vandamme. Zeker nu Europa sinds 1 januari 2018 toelaat dat verzekeringspolissen tot 70 procent gecofinancierd worden, is volgens ABS de tijd rijp. “We vragen dat de verzekeringsmaatschappijen mee ijveren voor een maximale cofinanciering van de polissen, dat ze een product in de markt zetten en dat ze andere belanghebbenden overtuigen om eindelijk eens buiten de comfortzone van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) groenten en fruit te treden.”

ABS is ervan overtuigd dat er ook nood is aan structurele preventieve maatregelen om het hoofd te bieden aan de extremer wordende weersomstandigheden. “In het waterbeheer moeten er maatregelen komen die snel en efficiënt ingrijpen mogelijk maken in moeilijke perioden. We zien dat we naar een sterk gewijzigd neerslagpatroon gaan en daar moet op ingespeeld worden”, zegt Vandamme. De landbouworganisatie denkt daarbij aan “creatieve oplossingen om lokaal water vast te houden in periodes van ‘overaanbod’ om het dan later te kunnen gebruiken wanneer het opnieuw te droog wordt”.

De Vlaamse overheid, de provincies, de gemeenten en andere lokale waterbeheerders zoals de polderbesturen moeten duidelijke visies op papier zetten en acties uitrollen om actief te kunnen inspelen op waterschaarste en -overschot, meent ABS. “Op het terrein hebben land- en tuinbouwers één zorg: voldoende kwalitatief water voorhanden hebben voor dier en plant. Zelf doen we reeds veel door het aanleggen van waterbekkens, opvang en hergebruik van regenwater, investeringen in diep-drainagewater, enz.”, luidt het.

Maar ABS vindt dat er ook werk moet gemaakt worden van publieke investeringen in infrastructuur die kan inspelen op overaanbod én schaarste van water. “De provincies hebben daarin een duidelijke plaats en dit kan ook behouden blijven, zo blijft de lijn naar het terrein kort en verzekerd. Zorg er ook voor dat die noodzakelijke infrastructuurwerken op korte termijn kunnen gebeuren, voorzie daarvoor voldoende budget en ga in overleg met de sector zelf om de best passende locaties vast te leggen”, besluit voorzitter Vandamme.

Bron: Drietand

Volg VILT ook via