nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.05.2017 ABS is argwanend na begrafenis van de boskaart

Vlaams minister-president Geert Bourgeois deed vrijdag wat niemand verwachtte. Hij schrapte de kaart met daarop de waardevolle maar kwetsbare bossen die zonevreemd gelegen zijn. Het Algemeen Boerensyndicaat kijkt met grote ogen naar het parcours dat de boskaart aflegt, en wacht een tikkeltje argwanend de nieuwe boskaart af die er vroeg of laat zit aan te komen. “Zadel onze sector niet eens te meer op met bijkomende beperkingen”, is de boodschap. Eerder liet ook Boerenbond zich in die zin uit.

De Vlaamse regering buigt zich maandagavond over het dossier van de gecontesteerde boskaart. Verwacht wordt dat het besluit over de boskaart wordt ingetrokken – zoals minister-president Geert Bourgeois afgelopen vrijdag aankondigde – en dat er afspraken worden gemaakt over hoe het nu verder moet in het dossier. Als de boskaart wordt ingetrokken, betekent dat meteen ook dat het recent opgestarte openbaar onderzoek wordt opgeschort.

Vrijdag had de minister-president de buitenwereld maar ook bevoegd minister Joke Schauvliege verbaasd door op eigen houtje te verklaren dat de boskaart in zijn huidige vorm afgevoerd wordt. De historiek is er één van lange discussies en veel welles-nietes-spelletjes, weten ze bij het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Rouwig zijn de ABS’ers niet om het verdwijnen van de boskaart, maar men wantrouwt wel de nieuwe kaart die er vroeg of laat voor in de plaats komt.

“Binnen het Vlaamse landschap is er plaats voor veel verschillende bestemmingen, maar die keuze mag niet inhouden dat de ene sector geofferd wordt ten voordele van de andere. Er zijn keuzes mogelijk waarbij alle sectoren aan hun trekken komen en de lasten niet alleen op de zwakste schouders gelegd worden”, klinkt het. De ervaring leert ABS dat voor natuurbescherming en -compensatie steeds in dezelfde richting gekeken wordt, met name naar het landbouwgebied. “Daar hebben wij het als sector wel mee gehad.”

De vaststelling van de boskaart kwam in de feiten neer op een verkapte vorm van onteigening met inperking van het eigendomsrecht zonder dat daar een (voldoende, nvdr.) compensatie tegenover stond. Driekwart van de beschermde bossen lag in landbouwgebied zodat ABS zijn leden-landbouwers opgeroepen had om de kaart te analyseren en zo nodig bezwaar in te dienen. “Wanneer er een nieuwe kaart zou komen, dan doen we zonder verpinken hetzelfde.” Ook Boerenbond heeft al laten verstaan dat aanpassingen aan de boskaart niet op de kap van landbouw mogen gebeuren.

Met het Vlaams bosdecreet van 1990 is een bouwheer verplicht gevelde bosbomen in woon- of industriegebieden te compenseren in geld via het boscompensatiefonds, of in natura door elders bomen nieuw aan te planten. Verschillende Limburgse gemeenten, ABS geeft Genk als voorbeeld, rooiden de voorbije jaren bomen op hun eigen te ontwikkelen industrieterreinen. Met het geld uit het boscompensatiefonds zijn volgens het boerensyndicaat nieuwe stadsrandbossen in West-Vlaanderen en andere provincies ontwikkeld, op plaatsen waar de basisbestemming agrarisch gebied is.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via