nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.05.2018 ABS vindt GAIA-radiospot "misleidend"

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) reageert geprikkeld op de radiospot van GAIA over het castreren van biggen. “Misleidend en onaanvaardbaar”, aldus voorzitter Hendrik Vandamme. “In tegenstelling tot wat in de radiospot gesteld wordt, behoort het castreren van biggen zeker niet tot de favoriete bezigheid van de varkenshouder”, zo klinkt het. “Dat ABS eerst bewijst welke inspanningen de Belgische varkenshouders leveren om geen varkens meer te castreren”, reageert GAIA. 

Met een radiospot waarin een varkensboer een krijsend varken castreert heeft dierenrechtenorganisatie GAIA tegen de schenen van ABS geschopt. “Misleidend en onaanvaardbaar”, zo wordt misnoegd gereageerd bij ABS. “Het is duidelijk gekend en geweten: het vlees van niet-gecastreerde beren kan een ongewenste, penetrante geur verspreiden. Om dit tegen te gaan bestaan er een paar methodes, namelijk castreren of op jonge leeftijd inenten met bepaalde stoffen. Het inenten wordt echter niet aanvaard in vele afzetmarkten.”

“Er bestaat slechts één oplossing die 100 procent resultaat geeft namelijk het castreren van de biggen”, aldus voorzitter Hendrik Vandamme. “Het afmesten van intacte (niet gecastreerde, noch ingeënte) beren is geen zaligmakende oplossing. Intacte beren worden gezamenlijk op een apart tijdstip geslacht om erna de geslachte varkens met berengeur op te sporen en er tussen uit te halen. Deze detectiemethoden geven geen 100 procent resultaat. Bijkomend is de afzet van dat berenvlees met geur een probleem. Dit geldt ook voor onze buurlanden, waar ze na een korte gedeeltelijke stopzetting terug overgaan tot terug castreren.”

“Bepaalde importerende landen aanvaarden enkel het vlees van gecastreerde varkens”, aldus nog Vandamme. “De Belgische varkenssector is sterk exportgericht, waardoor we hiermee tegen grote problemen aanlopen. Dit wordt ook erkend door de Vlaamse Minister voor Dierenwelzijn en hierover wordt er ook overleg gepleegd tussen België, Nederland en Duitsland. GAIA is bijzonder goed op de hoogte van de inspanningen die de Belgische varkenshouders leveren in dit dossier. Mede daarom is deze misleidende radiospot een ware slag in het gezicht van onze hardwerkende varkensboeren.”

"Dat de ABS-voorzitter maar eens bewijst welke inspanningen de Belgische varkenshouders leveren om geen varkens meer te castreren", reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "De waarheid ligt blijkbaar gevoelig. De sector maakt zich allesbehalve moe om de zeer pijnlijke mishandeling van weerloze biggetjes voorgoed tot het verleden te laten behoren. Dat is de waarheid. Er zijn wel degelijke uitstekende alternatieven beschikbaar - zoals improvac en het intact laten van beren."

"En de politiek volgt de sector gedwee”, zegt Vandenbosch. “Het Vlaams Regeerakkoord vermeldt zwart op wit een verbod op chirurgische biggencastratie tegen 2018 waartoe de betrokkenen zich engageerden. Maar de Vlaamse regering laat zich op sleeptouw nemen door de sector. Bijgevolg is het regeerakkoord nog altijd niet uitgevoerd. Alleen een wettelijk verbod kan de nodige stimulans bieden om komaf te maken met een onnodige folterpraktijk, eventueel met een overgangstermijn. Men kan toch moeilijk in alle ernst volhouden dat boeren zorg dragen voor hun dieren zolang ze biggen chirurgisch blijven castreren?". 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via