nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.11.2015 ABS vraagt verlenging nitraatresiducampagne

ABS doet een oproep om de nitraatresiducampagne die loopt tot 15 november, te verlengen. “Wij stellen vast dat de erkende laboratoria niet meer ingaan op de vraag van landbouwers om nog een tegenstaal te nemen omdat zij er noch de tijd, noch het personeel voor hebben om dat vóór 15 november te doen. Hiermee wordt afbreuk gedaan aan het recht van de landbouwer om een tegenstaal te laten nemen om op die manier een meer genuanceerde analyse-uitslag te bekomen”, zegt Paul Cerpentier, ondervoorzitter van de landbouworganisatie.

Elk jaar moet er in de periode van 1 oktober tot en met 15 november op verschillende percelen een nitraatresidubepaling gebeuren. De percelen waarop deze verplichting rust worden aangeduid door de Mestbank. Die zogenaamde controlestalen worden genomen door een erkend laboratorium in opdracht en op kosten van de Mestbank. Landbouwers hebben het recht om een tegenstaal te laten nemen door een laboratorium van hun eigen keuze op het geselecteerde controleperceel. Vroeger konden zij dat doen tot 22 november, maar vanaf dit jaar is de uiterste datum voor die tegenstalen ook vastgelegd op 15 november.

Volgens ABS is die timing niet houdbaar, aangezien de erkende laboratoria niet meer ingaan op nieuwe aanvragen tot staalname omdat zij dit voor 15 november niet meer gebolwerkt krijgen. “Wij vragen dat de minister op gepaste wijze reageert zodat landbouwers op een wettelijke manier hun belangen kunnen vrijwaren. Ons voorstel is om de periode waarin de staalnames kunnen gebeuren, te verlengen met 14 dagen”, klinkt het. De landbouworganisatie wijst erop dat de gevolgen van een te hoog nitraatresidu groot zijn. Omdat we momenteel zeer zacht weer kennen met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, noemt ABS een verlenging “aanvaardbaar”.

Naast de staalnames die gebeuren op kosten van de Mestbank, zijn dit jaar ook 5.363 landbouwers verplicht om op eigen kosten het nitraatresidu te laten bepalen op de door de Mestbank aangeduide percelen. Die verplichte staalname kan het gevolg zijn van een derogatieaanvraag, een aanvraag voor een vrijstelling als focusbedrijf of een opgelegd maatregelenpakket in 2015 als gevolg van een nitraatoverschrijding of het niet toepassen van maatregelen in 2014. De landbouwers die in dit geval zijn, moeten zelf een laboratorium aanstellen om voor 15 november de verplichte grondstalen te laten nemen.

Vanaf dit jaar moeten de landbouwers op het Mestbankloket kijken om te weten op welke percelen ze nitraatresidustalen moeten laten nemen. Volgens het ledenblad van Boerenbond hadden op 20 oktober 1.763 van de 5.363 landbouwers, ofwel 32 procent, nog geen labo gecontacteerd. Omdat de Mestbank bezorgd was dat landbouwers misschien niet hun eigen e-mailadres hebben opgegeven bij het Departement Landbouw en Visserij, waardoor ze het bericht (nog) niet gezien hebben, heeft de Mestbank nog een brief gestuurd naar de 1.381 landbouwers met wie ze tot nog toe alleen via e-mail had gecommuniceerd en van wie ze geen aanduiding had dat ze al een laboratorium hadden gecontacteerd.

Bron: Eigen verslaggeving/Boer & Tuinder

Volg VILT ook via