nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.06.2016 ABS vragende partij voor 'slim' elektriciteitsnet

ABS hoopt dat er snel concrete stappen gezet worden richting gedecentraliseerde energieproductie en vraagt dat nutsmaatschappijen en netbeheerders eindelijk meegaan in de publieke vraag om het slimme net uit te rollen. “Op die manier kan ook het platteland bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen via de productie van hernieuwbare energie”, zegt voorzitter Hendrik Vandamme. Hij wijst daarbij op de gigantische hoeveelheid onbenutte daken in de landbouw en de onbenutte mogelijkheden van kleinschalige windturbines.

Tijdens de voorstelling van de resultaten van het duurzaamheidsproject ‘Responsibly Fresh’ afgelopen week legde Vlaams minister-president Geert Bourgeois uitdrukkelijk de link tussen landbouw en de discussie over het klimaat en de inspanningen die Vlaanderen nog moet leveren naar 2020 en later. Bourgeois prees ook de inspanningen die de sector al heeft geleverd om de uitstoot van CO2 te reduceren. “Maar het reeds geboekte resultaat mag geen hinderpaal zijn om verder door te gaan met innovatie en nog meer in te zetten op hernieuwbare energie”, stelt Vandamme.

ABS heeft naar eigen zeggen al meermaals aangedrongen om bij de opmaak van regeerakkoorden ook aandacht te hebben voor de uitvoering van een ‘smart grid’ voor elektriciteit. “Hoeveel onbenutte daken hebben we in de landbouw niet ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen? En hoeveel kleine of middelgrote windturbines kunnen we niet plaatsen bij landbouwgebouwen en op landbouwpercelen? Energieproductie kan wel degelijk een alternatieve en zekere bron van inkomsten vormen op heel wat landbouwbedrijven of minstens zorgen voor een lagere factuur”, klinkt het.

Om dit te realiseren, rekent de landbouworganisatie erop dat zowel het beleid als nutsmaatschappijen en netbeheerders de juiste stappen zetten om het slimme net uit te rollen en gedecentraliseerde energieproductie te stimuleren. ABS wil dit ook linken aan de plannen van de Vlaamse overheid om tegen 2030 alle gebouwen asbestvrij te hebben. “In Nederland worden asbestplaten ingeruild voor nieuwe dakplaten en meteen wordt een combinatie gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen.”

De ABS-voorzitter is zeer te spreken over dit beleid, want er worden twee vliegen in één klap mee gevangen: het asbestprobleem wordt opgelost en er wordt meer zonne-energie geproduceerd. De Nederlandse overheid voorziet daarvoor miljoenen euro’s, a rato van 4,5 euro per m². “Wat ons betreft moet Vlaanderen deze piste absoluut ook bekijken, want het mag duidelijk zijn dat onze sector vandaag niet in de mogelijkheid is om dergelijke milieu-investeringen te dragen”, besluit Vandamme.

Bron: Drietandmagazine

Volg VILT ook via