nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.04.2019 Adviesvraag vertraagt goedkeuring van mestdecreet

Zowel de landbouworganisaties als de milieubeweging zijn zeer kritisch voor het nieuwe mestactieplan van de Vlaamse regering. Dat bleek tijdens de bespreking in het parlement. "Iedereen is negatief", vatte onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum samen. "Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Natuurpunt branden het plan af en Boerenbond is genuanceerd negatief." Toch komt er wellicht geen aanpassing meer. Parlementsvoorzitter Jan Peumans wint op vraag van de oppositie wel het advies in van de Raad van State en de Vlaamse adviesraden. Leden van ABS hebben woensdagochtend al actie gevoerd in de Vlaamse Ardennen. Voor hen is MAP 6 de spreekwoordelijke druppel.

De mestverontreiniging van de Vlaamse rivieren gaat de verkeerde kant uit. Uit het Mestrapport 2018 bleek dat eind vorig jaar bij 28 procent van de meetpunten de nitraatnorm werd overschreden, terwijl de regering op hooguit vijf procent had gemikt. Daarom komt er een zesde mestactieplan, waarin Vlaanderen wordt ingedeeld in vier gebiedstypes, afhankelijk van de gemiddelde nitraatconcentratie. Het gaat van gebieden waar de doelstellingen al zijn bereikt tot gebieden waar landbouwers verplicht worden om (veel) minder te bemesten.

Vergeleken met het ontwerp dat toenmalig minister Joke Schauvliege aan Europa had voorgelegd, is het plan op het laatste moment door de meerderheidspartijen nog aangescherpt. Het areaal dat de zwaarste maatregelen krijgt opgelegd, is groter geworden en de drempel voor nitraat in het oppervlaktewater is gedaald van 20 tot 18 mg per liter.

Die waternorm is voor Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt lang niet streng genoeg. Het volledige plan is volgens de organisaties vleugellam door dienstbetoon en achterpoortjes. Bovendien zijn de boetes veel te laag. "Die blijven in te calculeren, het is nog steeds winstgevend om te frauderen", zei Freek Verdonckt van Natuurpunt. "De enige positieve noot in het plan is dat er in 2020 al een evaluatie komt, waarna het mogelijk zal worden bijgesteld. In het slechtste geval zijn we dan twee in plaats van vier jaar kwijt."

Ook de landbouwers, die zich nog wel konden vinden in het ontwerp, zijn tegen het finale plan. "Dat ontwerp was streng maar nodig, wij zijn niet blind voor de realiteit", zei Hendrik Vandamme van het Algemeen Boerensyndicaat. "We hebben deze winter alles uit de kast moeten halen om onze leden te overtuigen. Ik daag u uit om te komen uitleggen hoe deze verstrenging nog kan worden gerealiseerd." Leden van ABS organiseerden een filterblokkade in Oudenaarde en zullen mogelijk nog meer protestacties houden in de Vlaamse Ardennen.

Voor Boerenbond maakte ondervoorzitter Georges Van Keerbergen duidelijk dat de landbouwsector in het ongewisse verkeert omtrent de impact van bemesting op de kwaliteit van grondwater, en met welke maatregelen je dat kan voorkomen. Ondanks de kritiek uit verschillende hoeken gaan de meerderheidspartijen door met hun voorstel van decreet. De strengere norm van 18 mg per liter is een compromis tussen CD&V en N-VA. De eerste partij was voorstander van 20 mg, N-VA wou een veel strengere norm. "Als zowel natuurverenigingen als boeren wat gewrongen zitten, betekent dat dat het voor beiden misschien toch aanvaardbaar is", zei Bart Dochy van CD&V. Wilfried Vandaele van N-VA was opgezet met de aanpassingen ten opzichte van het ontwerp. "Er zit nu 30.000 hectare extra in waar maatregelen nodig zijn."

De commissie Leefmilieu kwam woensdagavond, na de plenaire vergadering, uitzonderlijk samen om te stemmen over het decreet. Volgens parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) verdient het decreet een "grondige behandeling in het parlement". Hij gaat daarom in op de vraag van oppositiepartijen Groen en sp.a om een advies te vragen bij de Raad van State en op de vraag van Hermes Sanctorum (onafhankelijke) om ook een advies van de bevoegde adviesraden (SALV en Minaraad) te vragen.

Uit een bericht aan de leden van de commissie Landbouw – die persagentschap Belga kon inkijken – blijkt dat Peumans zelf ernstige vragen heeft bij de manier waarop men dit decreet op de valreep door het parlement wil duwen. Zo wijst hij er onder meer op dat ook het vorige mestactieplan (MAP5) uit 2015 niet is voorgelegd aan de adviesraden en de Raad van State. "Het is dus al lang geleden dat een mestdecreet onderhevig was aan advies", klinkt het. Bovendien blijkt uit een juridisch advies van de eigen diensten dat het voorgelegde voorstel van decreet "vol zat met slordigheden en onduidelijkheden".

De adviesvraag heeft tot gevolg dat MAP6 voorlopig niet kan gestemd worden. Bedoeling is dat het advies van de Raad van State er binnen een termijn van 30 dagen is. Als het parlement het MAP6 nog deze legislatuur gestemd wil krijgen, zal er wellicht een extra plenaire zitting nodig zijn na de voorziene laatste zitting van 24 april. Maar dan komt de datum van de verkiezingen (26 mei) wel erg dichtbij.

Tinne Rombouts, CD&V-parlementslid en voorzitter van de milieucommissie, heeft vragen bij de beslissing van Peumans. "Natuurlijk heeft de voorzitter het recht om dat te doen. Maar zeker de vraag aan de adviesraden is wat vreemd. Er is lang met de sector overleg geweest over de tekst en het actieplan heeft lang in openbaar onderzoek gelegen", aldus Rombouts. Zij hoopt dat de Raad van State de termijn van 30 dagen respecteert en dat het decreet nog deze legislatuur gestemd kan worden. "Ik kan alleen hopen dat niemand dit decreet koste wat het kost wil vertragen", aldus Rombouts.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via