nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.05.2018 Afhandeling dossiers Rampenfonds 2016 vordert “traag"

De afhandeling van alle schadedossiers van het Vlaams Rampenfonds voor 2016 is nog steeds niet gebeurd, terwijl heel wat landbouwers wel wachten op de schadevergoeding. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open-Vld) en Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open-Vld) klagen de traagheid aan. “De bevoegde minister-president heeft al meermaals gezegd dat aan het einde van dit jaar alle dossiers uit 2016 afgehandeld zullen zijn”, zegt Hilde Vautmans. “Hij geeft wel toe dat er nog maar 52,4 procent van alle dossiers afgehandeld zijn en meer dan 18 procent nog moeten opgestart worden. De bevoegde administratie moet nog een tand bij te steken”, klinkt het.

In oktober 2016 erkende de de Vlaamse regering de overvloedige regenval en overstromingen tussen 27 mei en 26 juni 2016 als algemene ramp. Dat was goed nieuws voor alle getroffen landbouwers, die de geleden schade via het Rampenfonds gedeeltelijk konden compenseren. In totaal werden 6.567 dossiers ingediend. Daarvan is iets meer dan de helft al afgehandeld, ongeveer een derde moet nog afgerond worden en in april dit jaar lagen nog 1.238 dossiers (18,9%) te wachten om opgestart te worden. “Minister-president Bourgeois heeft nochtans herhaaldelijk benadrukt dat alle dossiers eind dit jaar afgehandeld zullen zijn. De komende maanden heeft de bevoegde administratie nog heel wat werk om dit allemaal af te ronden”, meent Marino Keulen.

Met het decreet van 3 juni 2016 dat in werking trad op 1 maart 2017 kwam er nochtans een nieuwe Vlaamse regelgeving over de werking van het Vlaams Rampenfonds. Daarin lag de nadruk op optimalisering en vereenvoudiging van de procedures met kortere termijnen en doorlooptijden als gevolg. “De schadedossiers uit 2016 worden echter nog afgehandeld volgens de toen geldende federale regelgeving”, zegt Hilde Vautmans uit. “Daar ligt volgens minister-president Bourgeois het probleem. Vlaanderen heeft een inhaalbeweging gedaan om bijkomende personeelsleden aan te werven en extra middelen te voorzien, maar de versnelling blijft uit”, legt een bezorgde Hilde Vautmans uit. “De landbouwers zijn hiervan de dupe en moeten blijven wachten op hun vergoeding.” Minister-president Bourgeois wil nu door middel van een toekomstige digitalisering voor een versnelling zorgen.
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via