nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.12.2018 Afronding vrijwillige ruilverkaveling in Noord-Limburg

Maandag werd de eerste akte van de vrijwillige ruilverkaveling Molenveld-Rotem ondertekend. Daarmee wordt officieel het project beëindigd waarbij 53 hectare landbouwgrond herverkaveld werd op het grondgebied van Rotem (Dilsen-Stokkem), nabij de grens met Nederland. Het gaat om één van in totaal vier ruilverkavelingen die de kavelstructuur in Noordoost-Limburg verbeteren zodat de efficiëntie van de landbouwuitbating er wel bij vaart. De eerste keukentafelgesprekken, op zoek naar draagvlak voor het project, werden bijna tien jaar geleden gevoerd.

De vrijwillige ruilverkaveling Molenveld-Rotem kadert in het project ‘herstructurering landbouwgronden Noordoost-Limburg’, dat een onderdeel vormt van het voormalige ‘Limburgplan’ (2005-2009). Het projectgebied bevindt zich in Rotem, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem, en wordt in het noorden begrensd door het natuurgebied De Broeken. In tegenstelling tot een ‘ruilverkaveling uit kracht van wet’ – zoals die in Molenbeersel boven Kinrooi –, is dit een ‘vrijwillige ruilverkaveling’. Daarbij dient elke vruchtgebruiker of eigenaar akkoord te gaan met de herverkaveling alvorens ze uitgevoerd kan worden.

Vanaf 2009 werden de eerste keukentafelgesprekken met belanghebbenden gevoerd om het draagvlak voor een vrijwillige ruilverkaveling in dit gebied af te toetsen. Daarna ging de herverkavelaar aan het werk om een eerste versie van het herverkavelingsplan uit te tekenen, waarbij de nodige aandacht werd besteed aan een degelijke ontsluiting van het gebied. Door financiële onduidelijkheid werd het project echter tijdelijk on hold gezet. SALK, het strategisch actieplan voor Limburg, bood de nodige financiële ruimte om de ruilverkaveling terug op te starten. De Vlaamse overheid en de stad Dilsen-Stokkem staan mee in voor de kosten.

“Uiteindelijk tekenden maar liefst 105 belanghebbenden het ruilverkavelingsplan en is 53 hectare landbouwgrond herverkaveld tot wat het nu is: een beter bereikbaar en geoptimaliseerd landbouwgebied”, vertelt Hilde Buts van de Vlaamse Landmaatschappij. “Door de ruilverkaveling worden 281 kadastrale percelen herleid tot 91 kadastrale percelen. Op het terrein ging het om 37 blokken met één gebruiker en een gemiddelde oppervlakte van 1,5 hectare. Dat wordt herleid tot 18 gebruiksblokken met een oppervlakte van 2,8 hectare gemiddeld. Ook werd er ongeveer 2 kilometer aan nieuwe, verharde landbouwwegen aangelegd, en zijn er een aantal opruimwerken uitgevoerd.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Vlaamse Landmaatschappij

Volg VILT ook via