nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.04.2018 Afspraken rond datagebruik in de landbouw

Boerenkoepel Copa-Cogeca en jonge landbouwersvereniging CEJA hebben met de toeleveranciers van de landbouw een gedragscode afgesproken voor het gebruik van landbouwdata. De code moet de sector het tijdperk van digitale landbouw binnenloodsen. Het recht op toegang tot en gebruik van de data wordt geregeld. Het uitgangspunt is dat wie de data produceert er ook eigenaar van is. Die partij beslist wie er verder toegang toe krijgt.

De code voor gebruik van landbouwdata bevat niet-bindende richtlijnen. Wie landbouwdata wil gebruiken, dient zich een heleboel vragen te stellen. Wie is er eigenaar van de data? Is er een contract dat het gebruik van de data regelt? En een landbouwer die zijn data deelt, dient zich de vraag te stellen wat er voor hem of haar in zit. Bijvoorbeeld ook of je kan weigeren dat derden gebruikmaken van de data die je deelt in het kader van de dienst die je aangeboden wordt.

Het verzamelen van data en het gebruik ervan kan enkel als de eigenaar expliciet zijn toestemming geeft via een contract. Zo staat het in de nieuwe code, die er bij zegt dat de data-eigenaar op een heldere manier geïnformeerd moet worden dat iemand zijn data wil bijhouden voor verder gebruik. Normaliter worden data bij gebruik geanonimiseerd, tenzij daar contractueel andere afspraken over gemaakt worden.

Alle denkbare partijen die landbouwdata vergaren en gebruiken scharen zich achter de code: producenten van meststoffen, veevoeders, landbouwmachines, zaaizaden, de loonwerkers, enz. Zij erkennen dat de boer eigenaar is van de data die op zijn bedrijf geproduceerd worden. Die nieuwe zekerheid moet het vertrouwen installeren dat nodig is om nieuwe businessmodellen op basis van data te ontwikkelen.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan is opgetogen met de afspraken tussen de verschillende stakeholders. Technologische oplossingen worden volgens hem belangrijker dan ooit voor de landbouw. “Het is nodig dat we aan de vooravond van het tijdperk van de big data dit goed regelen. En dat we investeren in beter internet op het platteland. Naar de toekomst hebben we nood aan verbeterde adviesverlening en opleiding van landbouwers.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Agco

Volg VILT ook via