nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.06.2017 Agribex gaat voor toenadering producent en consument

In de aanloop naar de zeventigste editie van landbouwbeurs Agribex plant beursorganisator Fedagrim een heuse roadshow onder de naam ‘Een hart voor landbouw’. De campagne zal een hele reeks centrumsteden aandoen en moet de consument een beeld geven van hoe de hedendaagse landbouwsector eruitziet. Verder sprak de beursorganisatie ook zijn voorzichtige hoop uit op een goede editie waarbij het herstel van de financiële liquiditeit op heel wat landbouwbedrijven terug ademruimte zou moeten creëren voor nieuwe investeringen. 

Van 5 tot 10 december later dit jaar vindt op de Heizel editie nummer 70 plaats van de grootste land- en tuinbouwbeurs van het land, Agribex. Omdat de crisissfeer in bepaalde sectoren de laatste jaren nooit ver weg was, stelde organisator Fedagrim aan Crelan de vraag om zich te wagen aan een conjuncturele voorspelling: hoe groot zal de appetijt van landbouwers zijn om zich te laten verleiden door de blinkende machines, uitgestald in de Heizelpaleizen? Met andere woorden: wat zijn de marktvooruitzichten?

“Uiteraard hebben we bij Crelan geen glazen bol”, zo dekte Wim Vranken, verantwoordelijke Agri, zich meteen in. “Bovendien speelt het spel van vraag en aanbod op de landbouwmarkten heel sterk, waardoor een heel klein verschil tussen beide voor grote prijsschommelingen kan zorgen. En met onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de Russische importban er één was kunnen we uiteraard al helemaal geen rekening houden. Toch stellen we vast dat de markten heel wat positieve signalen uitzenden.”

Per sector klinkt de Crelan-analyse als volgt. In de melkveehouderij is het melkprijsherstel onmiskenbaar. Dat herstel kwam er niet zozeer door een enorme groei aan de vraagzijde, maar vooral door een beperking aan de aanbodzijde. De stabiele grondstoffenmarkt komt de rendabiliteit ten goede, wat zich vertaalt in een herstel van de liquiditeiten, aldus Vranken. Wat de vleesveehouderij betreft is de situatie minder rooskleurig: de prijzen zullen ook in de nabije toekomst onder druk blijven staan omdat het aanbod nu eenmaal groter is dan de vraag. Volgens Vranken is er ook niet meteen beterschap in zicht.

Na een donkere periode is de varkenssector de afgelopen maanden uit het dal gekropen, met dank aan de stijgende vraag en het dalende aanbod. Ook voor de varkenssector is de stabiele grondstoffenmarkt een zegen. “Op veel bedrijven is er terug liquiditeit, al wordt die eerst en vooral aangewend om de opgebouwde schulden af te bouwen”, aldus Vranken. Bij de leghennen is de markt in evenwicht, en wat de braadkippen betreft is er toch wel wat opluchting nu de gevreesde uitbreidingen zich niet lijken te vertalen in een prijsval.

Ook de akkerbouwers mogen volgens Crelan voorzichtig optimistisch zijn. De groente- en fruittelers tenslotte worden geconfronteerd met een prijsvorming die heel erg gedreven is door het aanbod, waardoor een mindere of net betere oogst in Spanje hier bij ons voor aanzienlijke prijsschommelingen kan zorgen, zowel in positieve als in negatieve zin. “We zien vandaag dat de groentesector en heel innovatieve sector is, wat wil zeggen dat je niet enkel naar de marktsituatie van vandaag kijkt, maar ook eens aan morgen denkt. Dat is volgens ons trouwens ook één van de functies die een landbouwsalon moet invullen: perspectief en inspiratie bieden, want landbouw is een project op lange termijn.”

“Die boodschap nemen we graag mee in onze voorbereidende campagne in de aanloop naar de beurs”, aldus Alain Vander cruys van Fedagrim. “Daarom starten we in september met de campagne 'Een hart voor de landbouw', een soort roadshow die de landbouw dichter bij de consument moet brengen en de appreciatie voor het werk van de boer moet verhogen. We trekken met een mobiele opstelling het land rond en zullen halthouden in de buurt van grootwarenhuizen, op een achttal plaatsen in heel het land. Het wordt een soort overzicht van hoe de moderne landbouw eruitziet."

Over de aanstaande beurs is Vander cruys voorzichtig optimistisch: "We verwachten een gelijklopende editie met de voorbije jaren, met zo'n 110.000 bezoekers, maar we hebben het gevoel dat het aantal investeringen toch wat gaat aantrekken. Enkel in de veehouderij zien we dat de moeilijke jaren er toch wel voor gezorgd hebben dat er merkelijk minder inschrijvingen van standhouders zijn. Verder komt er een wedstrijd voor de mooist opgesmukte trekker en lanceren we een heuse Agribex Tripel om de jubileumeditie in stijl te vieren.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via