nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.12.2019 Agribex: "Innovatie als antwoord op uitdagingen"

In de aanwezigheid van maar liefst vier ministers werd de 71ste editie van Agribex, de grootste indoor landbouwbeurs van de Benelux, plechtig geopend. Beursorganisator Fedagrim verwacht zo’n 100.000 bezoekers gespreid over zes dagen. “Het is de eerste keer in mijn politieke loopbaan dat ik een landbouwbeurs mag openen”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon. “Ik sta versteld van de verduurzaming van de landbouwproductie, van de omslag van productiemodel naar duurzaam verdienmodel. Een boer is nu vooral bezig met ondernemen”, aldus Jambon.

Het rijtje prominenten bij de officiële opening van Agribex was indrukwekkend. Naast Vlaams minister-president Jan Jambon waren ook federaal landbouwminister Denis Ducarme, Waals minister-president Willy Borsus en federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block naar Brussels Expo gekomen. Later op de dag kwam ook Vlaams dierenwelzijnsminister Ben Weyts langs om een aantal beursstanden te bezoeken. Allemaal hadden zij oog voor de uitdagingen waar de land- en tuinbouwsector vandaag voor staat.

Johan Colpaert, voorzitter van Fedagrim, wees de aanwezigen erop dat er over alle beurshallen heel wat innovatie te zien is die inzet op duurzaamheid in de meest brede betekenis. “Innovatie is de enige weg die toekomst biedt voor onze land- en tuinbouwers.” Volgens beursvoorzitter Stefaan Forret vormt die innovatie het hart van Agribex. “Informeren, ontmoeten en verrijken: dat is de bestaansreden van onze beurs.”

Forret stelde nog dat Agribex vaak naar voor wordt geschoven als een pure machinebeurs. “Met de Brussels Livestock Show bewijzen we dat we meer zijn dan dat.” De beursvoorzitter wees in dat kader ook op de thema-eilanden, zoals smart farming en workshop live. “En voor het eerst dit jaar hebben we ook aandacht voor de vele vrouwen die vaak niet zichtbaar zijn, maar die wel een cruciale rol spelen op landbouwbedrijven. Tijdens onze Ladies Day op donderdag willen we met hen in gesprek gaan”, aldus Stefaan Forret.

Minister-president Jambon beseft dat hij een open deur in trapt als hij zegt dat de land- en tuinbouw voor heel wat uitdagingen staat. “Er is de klimaatverandering, de druk op het leefmilieu en het moeilijke evenwicht bij het gebruik van de open ruimte. Dan zijn er ook de steeds hogere maatschappelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Er is ook de instroom van jongeren en het blijvende debat over correcte landbouwprijzen en de daarmee gepaard gaande rendabiliteit van onze land- en tuinbouwbedrijven”, stelt hij.

Jambon is ervan overtuigd dat onderzoek en ontwikkeling, innovatie en kennisdeling een kapitale rol kunnen spelen om deze uitdagingen aan te gaan. “Door het verkennen van nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe teelten en teelttechnieken en doorgedreven technologische vernieuwingen zijn landbouwbedrijven daar volop mee bezig.” De minister-president ziet dat de sector de afgelopen decennia van een puur mechanische sector geëvolueerd is naar een hoogtechnologische bedrijfsactiviteit.

“Vroeger moest een goede boer veel op zijn velden en in zijn stallen zijn om alles in het oog te houden. Vandaag worden de ogen van de landbouwer steeds meer vervangen door drones, satellietbeelden en gps-gestuurde besturingssystemen”, erkende Jambon. Al die ICT op landbouwbedrijven zorgt voor een schat aan digitale gegevens. “De moderne landbouwer is stilaan aan het veranderen in een data-analist. Ik zou bijna durven zeggen: de landbouwer verbouwt big data.”

Innovatie beperkt zich in zijn ogen echter niet tot nieuwe technologieën. “Ook nieuwe manieren om landbouwproducten naar de consument te brengen, hebben hun intrede gedaan. Een model naar meer lokale landbouw is aan het groeien. Het is een manier om een landbouwer een eerlijke prijs te geven voor een vers en kwaliteitsvol product”, klinkt het.

Jan Jambon wijst erop dat Vlaanderen gaat voor een landbouw die economisch en sociaal leefbaar is en die duurzaam en ecologisch is. “Wij gaan ook voor een land- en tuinbouw die een correcte prijs krijgt voor zijn producten. Messcherpe promoties door hard discounters en buitenlandse winkelketens waar onze landbouwer de dupe zijn, zijn uit den boze”, luidt het. De minister-president roept dan ook iedereen op om bewuster te kopen en zo mee bij te dragen aan een meer eerlijke prijs. Boeren en consumenten zijn volgens hem bondgenoten.

De NV-A-minister belooft om de land- en tuinbouw niet los te laten. “Wij zullen de landbouw blijven ondersteunen in zijn zoektocht naar innovatieve oplossingen, het verlagen van de milieudruk en vooral het streven naar een voldoende hoog en leefbaar inkomen. Als overheid zullen wij zorgen voor een kader en instrumenten. Het is aan de landbouw om hiermee aan de slag te gaan”, aldus nog Jambon.  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via