nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.06.2018 Agro Energie Netwerk Noorderkempen werpt vruchten af

Boeren en tuinders in de gemeenten Essen, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Wuustwezel bijstaan richting (nog) energiebewuster ondernemen, en hen op die manier laten bijdragen aan de eigen klimaatambities. Met die twee doelstellingen sloegen de vijf gemeenten uit de Antwerpse Kempen de voorbije 18 maanden, samen met enkele kennisinstellingen, de handen in elkaar. En dit Agro Energie Netwerk Noorderkempen (AENN) begint z’n vruchten af te werpen, bleek eind juni op het slotevent van het project. 

“Energiekosten wegen zwaar door in de bedrijfskosten van landbouwbedrijven, en tegelijk veroorzaakt de land- en tuinbouwsector heel wat energiegebonden CO2-uitstoot”, werd op het slotevent de aanleiding voor het project nog eens herhaald. De partners van het project (met naast de gemeenten nog RURANT, IOK, IGEAN, Innovatiesteunpunt, Thomas More en het Proefbedrijf Pluimveehouderij) gingen dus samen volop voor een verhoogde inzet van duurzame energietechnieken (energiebesparing en productie). Het startpunt hierbij was niet de ontwikkeling van nieuwe technieken of het inzetten op grote investeringen, maar eerder het plukken van “het zogenaamde laaghangend fruit door in te zetten op kennisoverdracht én coaching”.

Er werden verschillende initiatieven opgezet, gaande van zeer praktijkgericht (energiegroepen), over zeer verdiepend (thematische energieavonden) tot zeer laagdrempelig (gemeentelijke energie-events). En daarnaast was er begeleiding en ondersteuning van individuele land- en tuinbouwers voor het in kaart brengen van het energieprofiel van het bedrijf. Dit laatste gebeurde via energie- en warmtescans. “In mijn kippenstal blijken de muren de grootste verliespost te zijn”, getuigde pluimveehouder Jan Vorsselmans uit Loenhout op het slotevent. “Het dak is goed geïsoleerd. De rolpoort is twee centimeter dik en dat is blijkbaar nog net iets te dun om alle verliezen op te vangen. Met het resultaat van de warmtescan kan ik nu aan de slag om de warmteverliezen weg te werken.”

De land- en tuinbouwers in de regio zijn dus al goed op weg naar een (nog) beter energiemanagement, en ook op een ruimer vlak werden al stappen gezet. Onder de vijf gemeenten werden reeds leerpunten en acties voor het gemeentelijk beleid besproken. “Die worden samen met de aanvullingen vanuit de sector verwerkt in aanbevelingen. Dit biedt lokale overheden handvaten om in het kader van de klimaatdoelstellingen land- en tuinbouwers verder te ondersteunen in hun inspanningen richting duurzame energietechnieken en hernieuwbare energie”, klonk het.

Bekijk ook het filmpje over het project.
 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: PlattelandsTv | RURANT

Volg VILT ook via