nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.10.2018 Agrofront, BFA en FEBEV stellen zich burgerlijke partij

Aangezien de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest voor grote en langdurige schade zorgt binnen de Belgische varkenssector, stellen de drie leden van het Agrofront, de mengvoederfederatie BFA en de federatie van slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels (FEBEV) zich burgerlijke partij in het dossier. “Hoewel de ziekte nog niet is uitgebroken in de varkensbedrijven en er geen enkel risico bestaat voor de volksgezondheid, heeft de aanwezigheid van de Afrikaanse varkenspest op Belgisch grondgebied toch verregaande economische gevolgen voor de varkenskolom”, verklaren zij hun gerechtelijke stap.

Sinds de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in ons land, is het moeilijker om varkensvlees op de intracommunautaire markt af te zetten. Ook het verlies van exportmarkten zorgt ervoor dat de Belgische varkenshouders minder ontvangen voor hun varkens ten opzichte van hun collega’s in het buitenland. “De vleesverwerkende sector zit als gevolg hiervan met oplopende stocks waarvoor momenteel geen afzet mogelijk is”, klinkt het bij FEBEV, de federatie van slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels. “Ook de diervoedersector ziet haar exportpositie fel bemoeilijkt”, vult mengvoederfederatie BFA aan. Verder zijn er nog de sanitaire maatregelen die van de gehele sector extra inspanningen vragen.

Daarom stellen de drie leden van het Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture), BFA en FEBEV zich burgerlijke partij in het dossier. “Deze burgerlijkepartijstelling is niet louter symbolisch”, zeggen de organisaties. “Door ons samen burgerlijke partij te stellen, kunnen we inzage verzoeken in het gerechtelijk dossier rond de Afrikaanse varkenspest en worden we in kennis gehouden over het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek.”

De federaties dringen aan op een zeer grondig onderzoek naar de oorzaak van het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest. Tot op heden is de exacte oorzaak van het uitbreken van de ziekte niet gekend. “Het aantal gevallen van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in België blijft inmiddels oplopen”, klinkt het. De gevallen van besmetting blijven voorlopig nog beperkt tot een cluster in de afgebakende bufferzone in de provincie Luxemburg. “In deze zone werden eerder ook gedomesticeerde varkens opgeruimd. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het virus niet kan overslaan naar varkensbedrijven en biedt bijkomend vertrouwen aan de landen die Belgisch varkensvlees invoeren.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via