nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.08.2015 Agrolink haalt Europees waterproject binnen

Het Vlaamse landbouwonderzoeksplatform Agrolink heeft een Europees project rond duurzaam watergebruik binnengehaald. Meer bepaald gaat het om het thematische netwerk FERTINNOWA, dat staat voor Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops. FERTINNOWA heeft tot doel een metadatabase en kennisuitwisselingsplatform te creëren rond innovatieve fertigatietechnieken en vernieuwende praktijken voor fertigatie van tuinbouwgewassen.

Goed nieuws voor Agrolink: het haalde een ondersteuning van liefst drie miljoen euro binnen voor een thematisch netwerk rond duurzaam waterbeheer. Betrokken Vlaamse partners zijn het Proefcentrum Hoogstraten, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG), het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), dat als coördinator van het project zal acteren. Naast deze Vlaamse onderzoekscentra maken ook partners uit Spanje, Italië, Zuid-Afrika, Nederland, Polen, Frankrijk, Groot-Brittannië, Letland en Duitsland deel uit van het FERTINNOWA netwerk.

Binnen dezelfde oproep werd ook het Waterlink-project – dat watermanagement wil inzetten voor kennisintensieve landbouw – ingediend, met VLAKWA als partner en Inagro, PCG en PCS als medepartners. Dit project werd niet goedgekeurd maar behaalde een hoge eindscore met enkele minimale opmerkingen. Bij de bekendmaking van het nieuwe Horizon 2020 werkprogramma voor 2016-2017 zal het consortium nieuwe opportuniteiten nagaan om een aangepaste versie van het projectvoorstel in te dienen, zo klinkt het.

Meer info: en  

Bron: eigen verslaggeving/nieuwsbrief VLAKWA

Volg VILT ook via