nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.02.2015 Alarmerend veel vraatschade door ritnaalden

De oranjekleurige larven van de kniptor veroorzaken meer en meer schade aan akker- en tuinbouwteelten in Vlaanderen. Twee jaar lang hebben de Nationale Proeftuin voor Witloof, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen en Inagro de larven - ritnaalden of koperwormen genaamd - en volwassen kniptorren opgespoord op landbouwpercelen. “Ritnaalden zijn bezig aan een ware comeback en hun opmars vertaalt zich in toenemende schade”, waarschuwen de drie praktijkcentra in de jongste onderzoekeditie van geVILT. In de teelt van witloof zorgen ze voor een opbrengstderving die tot 15 procent kan oplopen. Ook op aardappel- en maïspercelen kan de vraatschade groot zijn.

Door het verdwijnen van een aantal bijzonder effectieve maar helaas ook milieuschadelijke (bodem)insecticiden zoals lindaan heeft de populatie ritnaalden zich langzaam kunnen herstellen. De ritnaalden werden daarbij een handje geholpen door gewijzigde landbouwpraktijken als verminderde bodembewerking en het zaaien van groenbedekkers. In teelten zoals witloof en aardappelen neemt de vraatschade van de larven alarmerende proporties aan. Een onderzoeksconsortium, bestaande uit drie praktijkcentra en het ILVO, stelde de voorbije twee jaar schade in zowel voor- als najaar vast. Bij jonge planten veroorzaken ritnaalden uitval terwijl ze op het einde van het groeiseizoen gevreesd worden vanwege opbrengst- en kwaliteitsverlies aan knol-en wortelgewassen. De schade wordt meestal pas duidelijk bij de oogst.

Op sommige biobedrijven zorgt vraatschade van ritnaalden in aardappelen reeds voor meer teeltonzekerheid dan de gevreesde aardappelplaag. Gelet op de nultolerantie in de handel tegenover schade vormen ritnaalden een grote bedreiging voor Vlaamse biologische aardappelen. Gangbare boeren zijn niet veel beter af want er zijn bijna geen chemische middelen ter bestrijding van ritnaalden op de markt. Daarom wil het onderzoeksconsortium kennis over de soort ritnaalden koppelen aan perceelsgebonden factoren om op basis van die informatie de landbouwer te begeleiden naar een oplossing. Ze hebben reeds drie strategieën uitgedokterd om de ritnaalden onder de duim te krijgen.

Meer weten? Lees geVILT over de groeiende ritnaaldenproblematiek in Vlaanderen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via